Halv milliard til energibesparelser i bygninger

Pressemeddelelse: 
Fredag eftermiddag blev alle Folketingets partier enige om en energiaftale med en række forbedringer i forhold til at inddrage byggeriet.

Politikerne har ellers fra en lang række organisationer været kritiseret for ikke at tage byggesektoren med i de tilskudsordninger, der skule være i den nye energiplan. Og det selv om bygningsmassen står for omkring 40 procent af det danske energiforbrug.

Ud over de 200 mio. kr. til energibesparelser i bygninger afsætter politikerne over 200 mio. kr. til bl.a. oplysning om fordele ved at energirenovere, 100 mio. kr. til en lånepulje til energirenovering og 20 mio. kr. til at udskifte oliefyr med mere energieffektive varmepumper.

Godt for de mindre virksomheder
SMVdanmark var sammen med Dansk Håndværk blandt de organisationer, som kritiserede regeringen for ikke at inddrage byggeriet i sit oprindelige forslag til en aftale. Nu glæder de sig over den nye aftale med en halv milliard til energibesparelser i industrien og ikke mindst i bygningsmassen.

Henrik Lilja, der er energipolitisk konsulent i SMVdanmark, peger på, at der er fortsat et kolossalt uudnyttet energisparepotentiale i den eksisterende bygningsmasse, som er relevant for boligejerne at få realiseret:

– Aftalen er interessant set fra de udførende håndværksvirksomheders synspunkt, fordi besparelsespotentialet er så stort også i private boliger. Hvorvidt den kommende måde at håndtere indsatsen på også vil omfatte SMV’ernes bygninger, hvor der også er et betydeligt besparelsespotentiale, har vi til gode at få afklaret, siger han.

Sund forretning for byggeriet
Dansk Håndværk, som var blandt dem, der kritiserede regeringens oprindelige udspil for slet ikke at inddrage bygningsmassen ser også forliget som en forbedring:

– Energiforbedringer er en god forretning for de håndværkere, der skal udføre dem. Men det er også en god forretning for de boligejerne, der får bedre boliger, som er billigere at opvarme. Og i sidste ende er den tredjedel af energiforbruget, der anvendes i bygningerne også nøglen til en grønnere fremtid som helhed. Så tilskud til det område kan ikke gives bedre ud, siger Dansk Håndværks direktør Morten Frihagen.