Nu får håndværksmestre hjælp til lønforhandling

Mens det bugner med råd til ansatte om, hvordan de skal sikre sig mere i løn ved den årlige lønsamtale, kniber det mere med hjælp til arbejdsgiverne i de helt små virksomheder.

– De fleste ledere af mindre virksomheder er selv håndværkere og har ikke nødvendigvis en lederuddannelse. Derfor kan den årlige lønsamtale være en situation, som de har det lidt svært med, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Dansk Håndværk har derfor lavet en vejledning, der skal hjælpe lederne med både forberedelsen og selve samtalen. Formålet er at give inspiration til, hvordan de skal gribe samtalen an og hvordan de sikrer, at den forløber, så både ejer og medarbejderne er tilfredse, når den er ovre.

– Vi har komprimeret de vigtigste tommelfingerregler og muligheder i fem punkter, så det bliver lettere at gennemføre en god lønsamtale. For eksempel, at en vigtig del af forberedelsen er at gøre sig klart, hvilken ramme, man arbejder med – både samlet og for de enkelte medarbejdere. Men også at give lederne inspirationen til nogle instrumenter, de kan bruge ved siden af selve lønnen, forklarer Morten Frihagen.

Vejledningen skal også inspirere i forhold til både tone og form. Det er nemlig vigtigt at begge parter oplever lønforhandling, som en samtale i en god tone, hvor man bliver hørt og finder et resultat, som de ansatte accepterer og kan se det fornuftige i.

– Vi er alle meget forskellige. Nogle medarbejdere har svært ved at få sig selv til at “kræve” mere i løn, mens andre skjuler deres usikkerhed ved at formulere sig kompromisløst. Det bør man også tage hensyn til i forhold til hver enkelt, så man på den måde kan få samtalen ind i en god og konstruktiv tone fra starten, forklarer Morten Frihagen.

Vejledningen findes på arbejdsgiveforeningens hjemmeside, hvor den er tilgængelig for alle.

 

——–  OVENSTÅENDE PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK  ————–

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

5 gode råd om: Lønforhandling – sådan gør du

De fleste ledere af mindre virksomheder har det svært med den årlige lønsamtale. Hvordan skal man gribe det an, hvad forventer medarbejderne og hvordan sikrer du, at den forløber godt, så både du og medarbejderne er tilfredse, når samtalen er ovre.

Derfor handler Dansk Håndværks 5 gode råd denne gang om, hvordan du som ejer eller leder af en virksomhed får det bedste ud af den årlige lønsamtale.

Forbered dig selv
Inden samtalen med medarbejderne bør du forberede dig selv. Få et overblik over, hvor meget lønningerne som gennemsnit rent faktisk stiger for øjeblikket. Gør dig klart, hvad du mener, at din virksomhed kan og vil tilbyde i lønændring – hvilken lønramme har du til fordeling blandt alle de ansatte. Og overvej om alle skal have omtrent ligelig fordeling, eller om der er medarbejdere, der fortjener en ekstra belønning og dermed andel af den samlede lønramme.

Overvej alternativer til løn
Du bør bruge nogle minutter på at overveje hvilke alternativer til løn, du eventuelt kan tilbyde. Der er mange muligheder for at give personalegoder. Det kan eksempelvis være fri firmabil, mobiltelefon, Brobizz, frokostordning og frugtordninger. Du kan også tilbyde fagligt relaterede personalegoder som betalt efteruddannelse, fagtidsskrifter deltagelse i faglige aktiviteter og lignende. Men du skal huske, at tilbuddene skal være arbejdsmæssigt relateret – ellers skal medarbejder beskattes af dem.

Overvej hvad dine ansatte forventer
Du kan med stor fordel forsøge at gætte på, hvad dine ansatte selv forventer. Der kan være forskel på de enkeltes krav – men også hvordan de vil formulere dem. Skal du fastholde dine dygtige medarbejdere – og sikre at de ikke fristes af tilbud fra andre – er det en fordel at overveje, om din løn er en del af det, der skal være med til at holde dem fast – eller om de foretrækker andre former for personalegoder.

Gør dine forventninger tydelige
Når du forhandler og eventuelt regulerer på de enkelte medarbejderes løn eller personalegoder, så gør det klart hvad du forventer til gengæld. Er der ting, der skal gøre bedre eller rettes op på, så sig det tydeligt, at du til gengæld forventer, at det sker. Det kan eksempelvis være forventninger til arbejdsmåden, eller til samarbejdet med dig eller vedkommendes kolleger. Du bør også gøre det tydeligt, hvis en regulering er en “belønning” for vedkommendes indsats, generelt eller på bestemte områder. Vi værdsætter alle, at vores arbejde bliver påskønnet – men siger det for sjældent.

Gør samtalen til en god oplevelse
Husk at det ikke kun er dig, der har det svært med lønsamtalen – det gælder i lige så høj grad dine medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at du får samtalen ind i en god og konstruktiv tone. Mens nogle medarbejdere har svært ved at få sig selv til at “kræve mere” i løn, skjuler andre deres usikkerhed ved at formulere sig meget kompromisløst og ultimativt. Du skal være klar til at bløde op på begge former. Sørg for tidligt i samtalen at angive dit niveau for, hvad man taler om, så afstanden mellem jer ikke bliver for stor, og forsøg altid at få samtalen afsluttet i en god tone, hvor du opsummerer, hvad I er blevet enige om – og hvad medarbejderen har opnået, som sit resultat af samtalen.