Håndværkere skal udfordre deres lokale politikere

– Vis flaget i valgkampen og kom med opfordringer til jeres lokale kandidater til, hvordan de kan forbedre vilkårene for de lokale virksomheder.

Sådan lyder opfordringen fra formand for Dansk Håndværk, Niels Techen.

Han vil have tusindvis af håndværksmestre og deres ansatte til at presse på, så de lokale folketingspolitikerne svarer på, hvordan de vil forbedre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder, der udgør kernen i lokalområdernes erhvervsliv.

Og Niels Techen peger på en række emner, hvor de lokale håndværkere kan tage fat, fordi der er brug for ændringer efter valget:

Kamp mod social dumping
Indsatsen skal fortsættes, så der sættes en stopper for udenlandske håndværkeres snyd med moms, skat og de danske overenskomster. Men der kan kun skabes fair konkurrence, hvis indsatsen mod social dumping ikke bliver nye administrative eller økonomiske belastninger for de små virksomheder.

Bedre vilkår for erhvervsskolerne
Flere unge skal tage en faguddannelse, men det kræver at politikerne afsætter faglige og økonomiske ressourcer til erhvervsskolerne. Skolerne skal være placeret lokalt, så unge i alle egne af landet har nemt ved at starte på en faguddannelse og det teknologiske niveau på skolerne skal være på højde med virksomhedernes – både hvad angår værktøj, maskiner og teknologi.

Stram udbudsloven
Kommuner, regioner og offentlige instanser overholder ikke udbudslovens krav om at udbud skal deles op – og at hvis det undtagelsesvist ikke kan ske, skal der i udbuddet være en fyldestgørende forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Det betyder, at de lokale virksomheder ikke kan få del i de opgaver, lokalområdets skatteydere betaler for. Derfor må politikerne stramme loven, så udbud deles op. Er det ikke sket og er der ikke en fyldestgørende begrundelse eller udnytter udbyder smuthuller for at komme uden om kravet, skal udbuddet ganske enkelt afvises af konkurrencemyndighederne.

Bevar BoligJobordningen
BoligJobordningen skal gøres permanent og fradragsbeløbet skal forhøjes, så boligejere bevarer incitamentet til at vedligeholde og forbedre boligmassen. Dermed vil ordningen samtidigt holde hånden under virksomheder i lokalområder uden for de store byområder samt i områder, hvor økonomien baserer sig på ferie- og fritidsaktiviteter.

Afskaf AFU-fonden og betal pengene tilbage
Landets virksomheder indbetaler i dag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Pengene skal dække løn til de ansatte i udenlandske virksomheder, der snyder medarbejdere for løn under arbejde i Danmark. På den måde tvinges danske virksomheder til at betale til de konkurrenter, der netop underbyder dem ved at snyde med moms, skat og grov underbetaling af ansatte. Den fond skal stoppes og pengene skal betales tilbage til erhvervslivet.

Niels Techen opfordrer samtidigt organisationens medlemmer til at komme med flere forslag til emner, som landets håndværkere skal tage op overfor de politikere, der nu er på valg:

– Det er vigtigt at erhvervslivet bliver hørt i valgkampen – og erhvervslivet er i altovervejende grad ensbetydende med små og mellemstore virksomheder. Det skal politikerne forstå, hvis de vil have en af de 179 pladser, der afgør hvordan dagligdagen i Danmark skal se ud i fremtiden, siger han.

Har man forslag til emner, som bør tages op, kan man sende dem til Dansk Håndværk på e-mail ved at klikke her. (Lad den forberedte emnelinjen / overskrift i e-mailen stå, som den er.)

________________________________
Foto af Niels Techen til fri brug med denne pressemeddelelse – klik her for download