Håndværkere får hjælp til at skabe en grøn profil

Kunder lægger i stigende grad vægt på bæredygtighed og grøn profil, når de vælger virksomheder og produkter. Men at gøre sin virksomhed grøn eller bæredygtig vikles ofte ind i en strøm af teoretiske fakta og komplicerede mål.

På den måde bliver det nærmest umuligt for små og mellemstore virksomheder at gennemskue, hvad de skal gøre. Men nu vil Dansk Håndværk hjælpe håndværkerne med at komme i gang.

Grøn, Grønnere, Tømrer
– Nogle virksomheder nærmest er født grønne. Det gælder blandt andet håndværkere som tømrere og træindustrien, som udgør en stor del af vores medlemsvirksomheder. Skulle man for nogle år siden gradbøje ordet bæredygtighed kunne man nærmest sige: “Grøn, Grønnere, Tømrer….”, fortæller direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Men selv om hele træbranchen kan bryste sig af grundlæggende at arbejde med og udbrede et bæredygtigt produkt, kan det ifølge Dansk Håndværk blive endnu bedre:

– Derfor viser vi, hvordan en lille virksomhed kan bryde sin grønne omstilling ned i delpunkter, som er til at overskue. Derefter kan den gennemføre de letteste af målene først og prioritere rækkefølgen af de andre i forhold til firmaets øvrige drift, forklarer Morten Frihagen.

Hold fast i fremtidens kunder
Men ifølge arbejdsgiverorganisationen er det ikke nok at omstille virksomheden. Det er lige så vigtigt at kunne kommunikere sine resultater til kunderne, som i stadigt højere grad lægger vægt på bæredygtighed:

– Det er en flerleddet proces, hvor virksomheden både skal fortælle om sit egen indsats og om de materialer og produkter, der bliver brugt hos kunden. Det kræver samarbejde med producenter og engrossled i træindustrien, lyder det fra arbejdsgiverdirektøren.

Derfor skal virksomheder, der fremstiller planker, tagspær, døre, vinduer og så videre, også have materiale, der beskriver produktets klimamæssige fordele.

– Vi har medlemmer inden for både savværker, producenter af råmaterialer, vinduesfabrikker og så videre. De skal tænke i videreformidling gennem to led. For eksempel med info-ark, som deres kunder – altså håndværkerne – kan give direkte videre til slutbrugerne, skrevet på en måde, så hr. og fru Jensen kan gennemskue dem, foreslår Morten Frihagen.

Konkret og overskueligt
Dansk Håndværk har derfor nu lavet et værktøj, der giver inspiration til, hvordan man skridt for skridt kan arbejde hen imod en grøn profil. Værktøjet findes via organisationens netside og hjælper til at identificere, det der er gjort og det man vil gøre samt hjælper med at gøre den grønne indsats synlig overfor kunderne.

Det er ikke et redskab til præcise Co2 beregninger, opfyldelse af internationale klimamål eller præcist målbare effekter af arbejdet. Men resultatet er det samme – virksomheden gør en indsats for miljøet og viser omverdenen, hvad man gør.

—————————-
Dansk Håndværks værktøj for en grøn profil findes her

Medier: Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk