Gør det nu – anmeld arbejdsulykker

Næsten halvdelen af alle arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Det kan bl.a. skyldes uvidenhed eller usikkerhed om hvornår, hvordan og hvor man skal anmelde en arbejdsulykke – og hvem der har ansvaret.

Det skal kampagnen “Gør det nu – anmeld arbejdsulykker” være med til at rette op på. Kampagnen er i både arbejdsgivere og medarbejdernes interesse, fordi anmeldelserne er forudsætningen for et godt, forbyggende arbejde.

Læs mere om kampagnen “Gør det nu”.

Fakta

De seneste år er der blevet anmeldt ca. 41.000 arbejdsulykker om året til Arbejdstilsynet.

Omkring halvdelen af de alvorlige ulykker, der anmeldes i bygge- og anlægsbranchen, sker i virksomheder med 1-19 ansatte, og risikoen for at komme til skade er væsentlig højere i virksomheder med 1-4 ansatte end i øvrige bygge- og anlægsvirksomheder.

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsulykker, der fører til arbejdsudygtighed for tilskadekomne i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Det sikrer medarbejderne bedst muligt, hvis de skal have erstatning, og det styrker det forebyggende arbejde.
Her kan du anmelde en arbejdsulykke.