Ejerledelse til salg: Slip roret før du slipper virksomheden

 

Det andet inspirationsark i Dansk Håndværks serie om generationsskifte, ser på de konkrete opgaver. Blandt andet at gøre sig fri af rollen som virksomhedens nøglemedarbejder.

En af de vanskeligste opgaver i årene op imod et generationsskifte, er at vænne sig til at andre skal tage beslutningerne. Men uden en selvkørende virksomhed bliver det svært at overlade roret til andre, lyder det fra Dansk Håndværk.

– Når man har arbejdet i døgndrift og truffet alle beslutningerne selv i op mod tredive år er det næsten umuligt at give slip. Men det er nødvendigt. Mange vil tilmed opleve, at det er en lettelse, der giver mere tid at trimme virksomheden, så den er klar til at blive solgt eller gå videre med et yngre familiemedlem i spidsen, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

At trække sig lidt tilbage fra den daglige ledelse, og lade medarbejderne stå for en større del af den daglige drift og kontakten til kunderne er noget af det, som det andet inspirationsark i Dansk Håndværks serie om generationsskifte fokuserer på. Ejerlederen skal i stedet bruge tid på rådgivning hos advokat, revisor, organisation eller erhvervshusene og samtidigt sørge for at skabe dokumentation for virksomheden og dens arbejde.

– For at det bliver en succes er det vigtigt, at man går i gang med planen mindst fem år før skiftet. Det er ikke sikkert, at man behøver så lang tid, men det ved man først, når man har gjort sig klart, hvilke ændringer der er nødvendige. Derfor er det første man skal gøre, at lave en tidsplan for de forskellige opgaver, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

– For at det bliver en succes er det vigtigt, at man går i gang med planen mindst fem år før skiftet. Det er ikke sikkert, at man behøver så lang tid, men det ved man først, når man har gjort sig klart, hvilke ændringer der er nødvendige. Derfor er det første man skal gøre, at lave en tidsplan for de forskellige opgaver, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Gør virksomheden selvkørende
Den anden konkrete opgave er at flytte sig selv ud af rollen som nøglefigur i virksomheden.

– Hvis fremmede skal kunne tage over, er det vigtigt, at firmaet kan fungere uden at man selv er tilstede i døgndrift. Både i forhold til kunder og ikke mindst overfor medarbejderne.

– De fleste ejerledere er vant til at det er dem – og stort set kun dem – der træffer beslutningerne. Men erfarne og dygtige ansatte kan ofte overtage ansvaret, hvis man arbejder på det. Og ofte er de dygtigere end man tror, når de ved at det nu er dem, der har ansvaret for bestemte opgaver. Det er faktisk noget mange ejerledere bør overveje, uanset om man sigter på et salg.

Den tid der bliver til rådighed, bør blandt andet bruges på at lave systemer, så virksomhedens kunder, opgaver, arbejdsform og ikke mindst fysiske og immaterielle aktiver bliver registreret. På den måde kan ejeren dokumentere, hvad det er man sælger og hvad der eventuelt ikke skal med i handlen.

 

Generationsskifte – 2 af 3
5 gode råd om arbejdet op til generationsskifte

Kom i gang i god tid og lav en plan
Mindst fem år før generationsskiftet bør man lave en konkret plan over opgaverne før overdragelsen. Den inkluderer eksempelvis eventuelle ændringer i virksomhedens finansiering, virksomhedens selskabsform, delegering af ledelsesopgaver, indsamling og dokumentation af virksomhedens viden, knowhow, kundegrundlag og daglige arbejdsform. Opgaverne sættes ind i en tidsplan for hvornår hver del af de konkrete opgaver, afsøgning af købergrundlag, nødvendige ændringer i virksomheden og konkrete salgsforhandlinger bør starte og være afsluttet.

Bruge alle muligheder for videnshjælp.
Det kan virke uoverskueligt at lægge sådan en plan, men når man begynder, gør det netop opgaven langt mere overskuelig. Og der er langt mere hjælp at få, end de fleste er klar over. Man bør søge rådgivning fra sin revisor, sit erhvervshus, sin arbejdsgiverorganisation, advokat og revisor eller specialister som eksempelvis Dansk Firma Børs, som Dansk Håndværk har etableret samarbejde med. Desuden kan man bruge den viden en række rådgivere stiller gratis til rådighed via internettet.

Find den rigtige – og realistiske – pris.
Ejerledere i mindre virksomheder overvurderer ofte værdien af virksomheden. Et nøgternt syn fra starten gør ikke alene salget lettere – det kan også være med til at klargøre områder, hvor en indsats kan øge værdien for en kommende køber. Når det konkrete salg nærmer sig, bør man i samarbejde med fx revisor være meget realistisk i forhold til, hvor meget virksomheden er værd. Her er de nævnte forberedelser meget værd.

Få dig selv ud af nøglerollen i virksomhedens ledelse
Har man lavet tankeeksperimentet med at man selv er væk fra virksomheden i en lang periode, som vi beskrev i det første inspirationsark, ved man, hvor der skal sættes ind i forhold til de problemer, en ny ejer vil stå overfor.

Få dig selv ud af nøglerollen i forhold til kunder
Ligger kontakten og troværdigheden i forhold til kunderne – eller blot virksomhedens kernekunder – hos en selv, er det svært for andre at overtage uden at miste omsætning og værdi. Medarbejderne skal derfor i højest mulig grad gøres selvkørende og samtidigt blive virksomhedens ansigt udadtil.

Samle oplysninger, så alle væsentlige ting er dokumenteret.
Det gør det muligt for køber at videreføre firmaet – og det gør det samtidigt lettere for køber at få ja til eventuel finansiering. Medarbejderne skal selv kunne finde de rigtige oplysninger og vælge den rigtige løsning. Og de skal vide, hvem der træffer beslutninger om hvad.

Forbered salget ved evt. at lade virksomheden overgå til selskabsform.
En ny, udefra kommende køber har langt lettere ved at overtage et konkret selskab (ApS eller aktieselskab) end en lidt diffus størrelse, som en personligt ejet virksomhed. Det gælder både i forhold til, hvilke aktiver man reelt køber, men også i forhold til finansiering o.s.v.

 

Dette er den anden artikel i en serie på tre om generationsskifte:
Den første artikel i serien “En udfordring, der ikke kommer igen” kan læses her
Den anden artikel i serien “Slip roret før du slipper virksomheden” kan læses her
Den tredje artikel i serien ““Få tiden på din side” kan læses her

Du kan desuden læse om vores medlemstilbud i samarbejde med Dansk Firma Børs, som du kan læse om her.