Garantiordning skifter navn og får nyt garantimærke

Med Arbejdsgivernes udtræden af Håndværkergaranti i forbindelse med fusionen med Tekniq, har bestyrelsen besluttet at styrke Dansk Håndværks profil markedsføringsmæssigt ved at indarbejde vores navn i garantimærket.

Den 1. juli 2020 skifter Dansk Håndværks garantiordning derfor navn til
Dansk Håndværk Garanti.

I samme forbindelse forbedres garantiordningens dækning, og garantiordningen får nyt garantimærke.

Bedre dækning

Med navneskiftet forbedres garantiordningens dækning på følgende område:

  • Beløbsgrænsen på én million kroner for renoveringsopgaver fjernes, således renoveringsopgaver over én million kroner også er omfattet af garantiordningen med virkning fra 1. juli 2020.

Nyt markedsføringsmateriale

Logoklistermærker til firmabiler m.m., samt nyt garanticertifikat kan rekvireres pr. mail: dhv@dhv.dk , eller pr. telefon 32630470.

Oplys venligst ved bestilling om du ønsker logoet:

  • Med hvid eller sort tekst
  • Stort eller lille (Ø210 eller Ø150)

Vedtægter og logo

Læs mere om Dansk Håndværk Garanti her.