Forebyg arbejdsulykker og skader i vintervejret

Afkøling af kroppen øger risikoen for arbejdsulykker og skader i form af akutte overbelastninger på fx muskler og led. Skaderne opstår primært, fordi blodgennemstrømningen til musklerne bliver reduceret og leddene ved afkøling bliver stive. Samtidig er kroppens koordinations- og reaktionsevne dårligere og derfor er fx kolde hænder en sikkerhedsrisiko på byggepladsen, når der skal laves præcisionsarbejde.

Ifølge Arbejdstilsynets netside er glatte underlag og glat føre også en af vinterens lurende farer. De fleste glatføreulykker sker, fordi der ikke er saltet, gruset eller ryddet for sne. Hvert år glider ansatte på byggepladser, når de går på adgangsveje og stier, stilladser, tage, åbne konstruktioner med videre. Det samme gælder blandt andet chauffører, der leverer materialer på byggepladser.

Sådan forebygger I ulykkerne
Om arbejdet kræver særlig beskyttelse mod vinterens kulde og blæst, afhænger af byggepladsens beliggenhed og vindhastigheden. Eksempelvis kan byggepladsen være udsat for turbulens omkring bygningerne eller gennem åbne konstruktioner. Når der arbejdes fra stilladser, og arbejdspladsen befinder sig i 1. sals niveau eller højere, vil der sjældent være læ og ly fra andre bygninger eller træer.

Arbejdstilsynet gør også opmærksom på at alle virksomheder skal planlægge arbejdet i vinterperioden sådan, at arbejdet ikke er forbundet med en ulykkesrisiko eller sundhedsskadelig påvirkning. Det kan ifølge tilsynets anbefalinger gøres på følgende måde:

  • Inddækning: Råhuse, stilladser og andre åbne konstruktioner inddækkes så vidt muligt
  • Opvarmning og påklædning: De dele af byggepladsen, hvor der arbejdes, varmes op – eller der sikres adgang til varmt vintertøj, hvis opvarmning ikke er mulig.
  • Frie adgangsveje: Adgangsveje og stier jævnes og holdes fri for genstande og installationer med videre, så det er let at rydde sne.
  • Snerydning og saltning: Der ryddes og saltes, inden arbejdet går i gang. Samtidig bør byggeplads, adgangsveje og -stier opbygges, så de er afvandet.
  • Belysning: Der sikres ordentlig belysning af adgangsveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også kan orientere sig i mørke og se, hvor der eventuelt er glat

Du kan læse mere om vinterforberedelser på byggepladsen hos arbejdstilsynet og BAR:

At-vejledning D.2.11 om vinterinddækning

Branchevejledning om vinterforanstaltninger udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg