Ankenævnet – når du får udført arbejde med garanti

Alle virksomheder der er medlemmer af Dansk Håndværk er tilsluttet Håndværkets Ankenævn. Uoverensstemmelser over udført arbejde kan indbringes for Ankenævnet og dermed afgøres hurtigt og effektivt. Virksomheden er forpligtet til at følge nævnets afgørelser. Det er din sikkerhed, som forbruger, for at virksomheden leverer det arbejde du har krav på.

Find den rigtige virksomhed

Find en virksomhed der er dækket af ankenævnet og garantiordningen, ved at bruge en af de virksomheder du finder når du søger her.

Hvem kan klage?

Alle private forbrugere kan klage til Håndværkets Ankenævn og er dækket af garantiordningen.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over vvs-arbejde, bygningssmedearbejde, malerarbejde, snedkerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, kloakarbejde, belægnings- og anlægsgart¬nerarbejde samt klage over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder. Den samlede entreprisesum skal være mindst 3.000 kr. inklusive moms og må højst være 1 mio. kr. Dog behandles klager over nybyggerier, der overstiger 1 mio. kr., hvis den pågældende virksomhed er medlem af Dansk Håndværk.

Hvordan klager man?

Hvis du vil klage over en virksomhed, kan du hente et klageskema her.

Yderligere information

Du kan læse mere om Håndværkets Ankenævn her.
Du kan også kontakte Håndværkets Ankenævn på tlf. 70 20 25 37 (mellem kl. 13 og 15), eller via mail: info@hvanke.dk

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.