Forbered dig før Arbejdstilsynets besøg

Arbejdstilsynet besøger løbende virksomheder for at gennemføre tilsyn med om reglerne overholdes. 

I mange situationer meddeler arbejdstilsynet på forhånd digitalt, at de vil aflægge virksomheden et besøg. Det giver dig mulighed for på forhånd at forberede virksomheden og selv se efter at alt er, som det bør være. 

Det sparer virksomheden for både tid og risikoen for påtaler. 

Sådan forberede du dig
Arbejdstilsynet har selv lavet en række gode råd til virksomhederne om, hvilke forhold de særligt bør kaste et blik på inden AT’s besøg Så kan man være sikker på, at alt er i orden, når AT kommer.

På Arbejdstilsynets netside finder du en god gennemgang af, hvordan du forbereder dig, hvad du skal holde særligt øje med, og hvilke generelle, fysiske og administrative regler, du skal sikre dig er opdateret og overholdes. De råd finder du her.

På tilsynets netside, kan du også finde en oversigt over, hvilke problemer, der er de vigtigste – og oftest forekommende – indenfor netop din branche. Den oversigt finder du her.

Du finder desuden en række nyttige oplysninger og tilbud om hjælp på Dansk Hændværks netside. Dem finder du her.