Få tilskud til at blive en dygtigere leder

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger, der kan give et digitalt kompetenceløft af ledere og ledende medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Manglende viden om digitale forretningsmuligheder og manglende kompetencer til omsætte digitale teknologier til nye produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller er ifølge styrelsen forklaringen på, at små og mellemstore virksomheder får de samme fordele af den digitale bølge, som større virksomheder.

– Det er udmærket at man nu vil hjælpe. Hos os kan det både være håndværkere, men også producenter af møbler, vinduer eller for eksempel møbelpolstrerne. Så må vi blot håbe, at procedurerne ikke er så komplicerede, at det hovedsageligt bliver M’erne og ikke S’erne, der får støtte, siger direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen, men henvisning til at mange af det offentliges støtteordninger til SMV’ere reelt tilfalder de mellemstore virksomheder, der har det administrative apparat til at skabe projekter, udfylde ansøgninger og følge op dem.

I praksis kan det digitale kompetenceløft fx ske gennem mentorordninger, efteruddannelse eller netværksaktiviteter for virksomhedsledere.

– Sidder håndværksmestre med planer eller behov, der kan fungere under ordningen, vil jeg opfordre dem til at søge. For de små virksomheder er der, som jeg bedømmer det, først og fremmest muligheder indenfor efteruddannelse og ansættelse af medarbejdere med specialviden, lyder det fra Morten Frihagen.

Ansøgningsfristen er 16. maj. og man kan læse mere om projektmulighederne her:

Det kan der gives tilskud til:

Ledelse:  Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i SMV’er med vækstambitioner, fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og cheftil-leje-ordninger.

Kompetenceudvikling:
Afdækning af lederes og nøglemedarbejderes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et konkret kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering for ledere og/eller nøglemedarbejdere.

Der ydes ikke støtte til at udvikle vækststrategier. Den enkelte deltagervirksomhed skal således allerede have en vækststrategi inden indtræden i projektet. Der er ikke noget bestemt formkrav til en ’vækststrategi’.

Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøglemedarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem virksomheder fx inden for erhvervsmæssige klynger.

Netværk:
Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører.

Kompetencetilførsel:
Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete digitale udviklingsopgaver i private virksomheder, herunder facilitering i forbindelse med matching af virksomheder og højtuddannede. Indsatsen kan eventuelt supplere den eksisterende videnpilotordning og andre specialistformidlingsordninger, som hjælper SMV’er med tidligt at rekruttere højtuddannede specialister.