Få overblik over julens fridage og SH-dage

Betaling for søgnehelligdage (SH-dage) og overenskomstmæssige fridage i julen 2019 følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Her følger oversigt over disse dage i skemaform:

Bygge- og Anlægsoverenskomst

Industri- og Værkstedsoverenskomst

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst


* Der kan lokalt træffes aftale om en anden placering af fridagen.

Bemærk at der for deltidsansatte skal beregnes forskudsbetaling forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.

Du skal også være opmærksom på, at dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag, krav på forskudsbeløb.

Såfremt du har funktionærer ansat som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, så har de fri med fuld løn på helligdage.

Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår, hvis din virksomhed holder lukket i den periode. Det skal varsles skriftligt og senest en måned før ferien begynder.

Og husk at vi aldrig er længere end et opkald væk – så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål på tlf. 32630470.