Få styr på barselsreglerne fra 2. august

Til sommer kommer der nye barselsregler, der bl.a. betyder ”øremærkede uger” til begge forældre samt ændrede varslingsfrister over for arbejdsgiver.

SMVdanmark har lavet nedenstående oversigt, der i store træk fortæller om de nye regler.

Har du en medarbejder, der skal på barsel til sommer, så skal du allerede nu være opmærksom på, at der kommer nye regler, og at fødselstidspunktet er afgørende for, om det er de nye eller de gamle barselsregler, der gælder. Føder din medarbejder den 2. august 2022 eller senere, gælder der nye regler, uanset hvad terminsdatoen var.

Ligedeling mellem forældre

De nye barselsregler indebærer en ligedeling af orloven imellem forældre, der bor sammen. Det betyder, at hver forælder får tildelt 24 ugers orlov efter fødslen eller, ved adoption, modtagelsen af barnet. Orloven er fleksibel, hvilket betyder, at forældrene kan overdrage forskellige perioder til hinanden og dermed tilpasse orloven til familie- og arbejdsliv.

Lønmodtagere får øremærket 9 orlovsuger

Alle lønmodtagere får øremærket 9 orlovsuger, hvilket betyder, at forælderen selv skal holde orloven, og at den ikke kan overdrages til barnets anden forælder. Afholder forælderen ikke selv orloven bortfalder den.

Regler afhænger af situation

Der gælder forskellige regler afhængigt af forælderens situation og beskæftigelse, hvilket du kan læse meget mere om på www.borger.dk/barsel. Udbetaling Danmark opdaterer siderne løbende med tekst, illustrationer mv.

Selvstændige er ikke omfattet

Som selvstændig får man ikke øremærket orlov. Man kan læse mere om de nye barselsregler for selvstændige her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-selvstaendige/barsel-selvstaendige-ny-orlovsmodel

Læs om arbejdsgivers indberetning, refusion mv.

På siden https://virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge/ba-arbejdsgiver/  finder du information, der er specielt målrettet til arbejdsgiverne. Her kan du både læse om reglerne, hvordan du indberetter fravær og søger refusion. Derudover kan du læse om de nye varslingsfrister, og hvad arbejdsgiver gør, hvis medarbejderen er omfattet af et andet sæt regler, end dem, der er varslet efter.

Tjek det hele på virk.dk og borger.dk.