4-trins guide: Få PCB frem i lyset

PCB er giftigt og er af WHO klassificeret som kræftfremkaldende hos mennesker. Hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. 

Fjern farlig PCB i lysstofarmaturer

Der kan findes PCB i lysstofarmaturer i bygninger fra især før 1986, hvor PCB blev forbudt. PCB sidder i kondensatorer bag lysstofrørene. Skifter man dem, inden de lækker, er man af med problemet. Siver der en olielignede væske ud af lysstofarmaturet, bør man kontakte en elektriker, som kan fjerne den.

Miljøstyrelsen kører for tiden en kampagne, som skal få PCB frem i lyset og oplyse om, hvordan man kommer af med PCB’en.

Følg de 4 trin i denne guide
– og find ud af, om der er risiko for PCB i lysstofarmaturer hvor du arbejder.

Læs mere på “Få PCB frem i lyset”.

Hvad er PCB?

PCB står for polyklorerede bifenyler, hvilket er en gruppe industrielt fremstillede klorerede organiske stoffer, som ikke er naturligt forekommende. PCB blev udviklet i 1920’erne, og er især blevet brugt i elektronikindustrien.