Erhvervsuddannelser: Ambitioner kræver finansiering

Uden ekstra ressourcer får vi hverken de faglærte, vi ønsker, eller den kvalitet i uddannelserne, de unge fortjener. Sådan siger SMVdanmarks adm. direktør i en kommentar til statsministerens åbningstale.

Regeringen mener at “flere unge skal vælge og flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse”, og de afsætter 2 mia. ekstra over fire år styrke til at styrke overgangen fra Folkeskole til faglært. Pengene skal dels opgradere folkeskolens faglige fag og dels øge kvaliteten på erhvervsuddannelserne.

I splid med sin egen politik
Men regeringens ambitioner modarbejdes af regeringens egen politik om at skære to pct. af uddannelsernes budgetter om året, advarer adm. direktør Ane Buch fra SMVdanmark.

– Statsministeren har store ambitioner i forhold til både at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre en høj kvalitet på erhvervsskolerne. Hvis det skal lykkes, er det vores klare råd til statsministeren at fjerne den planlagte besparelse på erhvervsuddannelserne, der bærer det underlige navn: Omprioriteringsbidrag, forklarer hun.

Lovkatalog bugner af SMV-politik
Erhvervslivets vilkår fyldte ikke meget i statsministerens åbningstale, men det følges op af en et lovkatalog, der heldigvis har vigtige budskaber til de små og mellemstore virksomheder.

– Vi er meget glade for det stærke og brede SMV-fokus, regeringen lægger for dagen og særligt ambitionen om et helt nyt og sammenhængende erhvervsfremmesystem. Vi forventer, at det nye erhvervsfremmesystem vil være lettere for SMV’erne at navigere i, og at systemet i langt større udstrækning tager udgangspunkt i deres behov.

Unfair kommunal konkurrence bremses
Samtidig bifalder SMVdanmark ambitionerne om at oprette en særlig klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter.

– Vores medlemmer oplever sagsbehandlingstider på op til fire år for selv de fuldstændige klokkeklare forsyndelser fra kommuners side. Derfor er det vigtigt og nyttigt, at der i lovkataloget er planer om at oprette en klagemyndighed, der er særligt målrettet unfair konkurrence fra fx kommunerne, siger Ane Buch.