Energisparetilskud fra SEAS-NVE holder pause

Håndværksvirksomheder skal være opmærksomme på, at der er lukket for indberetning af besparelser på Energispareportalen for SEAS-NVE. Man kan derfor i øjeblikket ikke tilbyde kunder ansøgning om tilskud.

Kladder, der er oprettet inden den 1. januar 2017, kan afsluttes og indberettes inden den 30. juni 2017, men herefter slettes alle kladder

Energispareportalen er lukket, da SEAS-NVE arbejder på at få systemet opdateret, så det lever op til de nye krav til dokumentation.

SEAS-NVE håber på at være klar igen senest den 1.april 17 og rigtig gerne før.