Ejerledelse til salg: En udfordring, der ikke kommer igen

Mange starter alt for sent. Det kan betyde, at virksomheden ikke er gearet til, at udefrakommende overtager ledelsen. Men det kan også betyde, at virksomheden har tabt “pusten” i forhold til udvikling, modernisering, samt fastholdelse og udvikling af kundegrundlaget, forklarer Dansk Håndværk.

Det er sjældent at virksomhedsledere må forberede sig ekstra grundigt på en beslutning, som de kun støder på en enkelt gang i deres karriere.

Men det skal ejerledere, når de på et tidspunk skal tage stilling til salg eller generationsskifte af deres virksomhed. En opgave, der kræver både omtanke og lang tids forberedelse.

– Alligevel er mange relativt uforberedte og kommer for sent i gang. Og det kan koste dem mange penge. Derfor vil vi nu sætte tankerne i gang hos først og fremmest de 55-59 årige virksomhedsejere, der måske selv mener, at der er god tid, men som faktisk bør gå i gang med de grundlæggende overvejelser ganske snart, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Arbejdsgiverorganisationen har derfor udarbejdet tre inspirationsark, der giver et overblik over de vigtigste overvejelser. Formålet er at inspirere ejerne til at begynde at tænke på, hvad der skal ske med deres virksomhed, når de selv går på pension.

– Alt efter, hvad man håber, der skal ske med virksomheden, kan der nemlig være beslutninger eller ændringer, der skal foretages flere år før selve generationsskiftet. Derfor er det vigtigt, at man i god tid får et overblik over de kommende års opgaver og ved hvornår de senest bør gennemføres, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Hvem er den kommende ejer
Inspirationsarkene er ikke en komplet oversigt over alle beslutninger, men en inspiration, der skal sætte en proces i gang. Den skal ejerlederne selv bygge videre på, sammen med deres rådgivere – advokat, revisor eller eksterne konsulenter som eksempelvis Dansk Firma Børs, som Dansk Håndværk har etableret samarbejde med.

Den første del af Dansk Håndværks serie om ejer- eller generationsskifte handler om, hvem man ser som en kommende ejer. Er det familien, en af medarbejderne eller skal virksomheden sælges til den højestbydende. Hvornår skal det ske, og hvad skal ens egen rolle være i en eventuel overgangsperiode.

Alt efter hvordan den fremtid ser ud, skal der efter al sandsynlighed forberedes en række ændringer i virksomheden i forhold til selskabsform og i forhold til den måde den drives og ledes på.

Anden del af inspirationsarkene, som du kan læse på næste torsdag, ser på de konkrete beslutninger, der skal gennemføres. Det tredje og sidste afsnit i serien, som du kan læse om 14 dage, fokuserer på de mest almindelige fejl og faldgruber ved generationsskifter.

————————————

Generationsskifte – 1 af 3
5 Gode råd om overvejelser før generationsskifte eller salg

Et generationsskifte bør startes mindst fem år før.
Mange starter alt for sent. Det kan betyde, at virksomheden ikke er gearet til, at udefrakommende overtager ledelsen. Men det kan også betyde, at virksomheden har tabt “pusten” i forhold til udvikling, modernisering, samt fastholdelse og udvikling af kundegrundlaget. Det sker ofte, når pensionsalderen nærmer sig, for her går mange nemlig ned i gear. Og når interessen falder, falder virksomhedens værdi også tit.

Hvem ønsker du som køber – familie, kollega eller en helt fremmed.
Hjertet skal være med, når ens livsværk skal sælges. Det er ikke nødvendigvis udelukkende prisen, der er afgørende. Andre forhold kan også spille ind, fx familie relationer. Det er derfor vigtigt at få gjort klart, hvem der skal overtage virksomheden og hvem der er i stand til at lede den. Det er også vigtigt at få afklaret om køberen har de økonomiske forudsætninger for at overtage virksomheden, og om det kræver særlige ejerskiftekonstruktioner.

Hvilken rolle vil du selv have efter generationsskiftet.
Både i forbindelse med salg og ved generationsskifte indenfor familie eller medarbejdere i virksomheden, kan det være en fordel, at man fortsætter i virksomheden i en periode. Men man skal på forhånd gøre sig klart om man kan og vil påtage sig den opgave. Og om man er villig til at overlade roret og de vigtige beslutninger til en ny ejer i en periode, hvor man selv fortsat bidrager med arbejde og viden.

Hvilke hindringer kan der være for at en ny køber kan videreføre forretningen.
Foretag et tankeeksperiment, hvor man selv er helt væk fra virksomheden i f.eks. tre måneder – uden nogen mulighed for andet end flygtig og kortvarig kontakt. Et skrækscenarie for de fleste ejerledere. Men netop de bekymringer, man får i den sammenhæng, er de problemer, som en ny ejer vil stå overfor. Det er derfor dem, man skal lægge en plan for at få løst.

Hvor vil de finde den rigtige køber.
Når man har fundet ud af, hvilken købergruppe man ønsker at henvende sig til, skal man overveje, hvordan man bedst finder frem til flest mulige af dem. De overvejelser kan ske med hjælp fra sin organisation, sit netværk eller med sparring fra rådgivere og væksthuse.


Dette er første artikel i en serie på tre om generationsskifte:
Den første artikel i serien “En udfordring, der ikke kommer igen” kan læses her
Den anden artikel i serien “Slip roret før du slipper virksomheden” kan læses her
Den tredje artikel i serien ““Få tiden på din side” kan læses her

Du kan desuden læse om vores medlemstilbud i samarbejde med Dansk Firma Børs, som du kan læse om her.