Digital selvbetjening bliver obligatorisk i tilfælde af påbud efter AT-besøg

Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. 

Virksomheden skal svare digitalt, når de fx skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har efterkommet et påbud, eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse. 

Det skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt.  

Gælder for afgørelser sendt efter 1. januar
De nye regler om digital kommunikation med Arbejdstilsynet gælder for afgørelser og skriftlige høringer, som Arbejdstilsynet sender efter 1. januar 2018.

Hvis virksomheden vil søge om at få forlænget fristen for at efterkomme en afgørelse, skal det også ske digitalt, hvis afgørelsen er sendt i det nye år.

Skal orientere de ansatte
Virksomheden skal som altid orientere Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte (i virksomheder uden AMO) om, hvordan virksomheden har løst det pågældende arbejdsmiljøproblem. Det skal ske inden virksomheden melder tilbage til Arbejdstilsynet.

Tidligere skrev AMO eller repræsentanten for de ansatte under på, at de var orienteret i selve papirblanketten. Fremover skal virksomheden tjekke af i OnlineAt, at AMO/repræsentanten for de ansatte er orienteret.

Da adgang til OnlineAt kræver NemID repræsenterer overgangen til obligatorisk brug af OnlineAt samtidig en mere sikker løsning.

Har du spørgsmål:
Er du som medlem af Dansk Håndværk velkommen til at henvende dig til konsulent i Dansk Håndværk Petter Astrup på e-mail: pa@dhv.dk  eller mobiltelefon 21665010