Få støtte til udvikling af ’Det Gode Indeliv’

I mange år har man fokuseret på at optimere energieffektiviteten i bygninger, øge brugen af bæredygtige materialer og integrere principper for cirkulær økonomi. Men i søgen efter effektive løsninger har man mistet fokus på de mennesker, som skal leve og opholde sig i bygningerne.

Derfor bør man nu rette fokus mod brugernes behov og adfærd – og derigennem skabe bæredygtige liv i både eksisterende og fremtidige bygninger – fordi vi lærer bedre i skolen, koncentrerer os bedre på arbejdet, og at er bedre tilpas derhjemme eller der, hvor vi oplever, at bygninger og rum er tilpasset os og ikke omvendt.

Derfor leder SUSTAINABLE BUILDs Innovation Challenge 2018 (Bæredygtigt byggeri’s innovative udfordring) med temaet ”Det Gode Indeliv” efter innovationer og projekter rundt om i verden.

I februar vælges 10 projekter, som man vil støtte og hjælpe. 

Løsningerne skal tilgodese ’Det Gode Indeliv’ med et bæredygtigt udgangspunkt, der bidrager til forbedret koncentration, indlæring og velvære både på arbejdspladsen, i institutionen eller i boligen. Det kan være en ny type platform, system, proces, metode, forretningsmodel, produkt, komponent eller noget helt andet, der kan anvendes ved både nybyggeri og renovering.

Det er vigtigt, at din løsning både tilgodeser ’Det Gode Indeliv’, og at innovationen har en miljømæssig værdi.

Virksomheder der er interesserede skal komme med forslag senest den 1. februar – man kan læse mere om mulighederne her