Savværker i problemer: Der plantes for lidt skov

Staten planter ikke længere tilstrækkeligt skov med nåletræer, og det rammer nu de danske savværker, der ikke kan skaffe tilstrækkelige råvarer til produktionen.

– Blandt vores medlemsvirksomheder indenfor træproduktion hører vi nu, at man er blevet tvunget til at importere råvarer fra udlandet. Det er ikke alene en dårlig forretning for savværker og samfundet, men også skidt for miljøet. Nåletræer optager nemlig 30% mere Co2 end løvtræer, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Problemstillingen er, at Naturstyrelsen ganske enkelt ikke planter nåletræer længere. Heller ikke douglasgran, som savværkerne er dybt afhængige af.

Allerede nu importerer Danmark ca 60 – 65% af alt bygningstømmer. Og det tal bliver større i fremtiden, hvis der ikke gribes ind.

– Samtidigt med at man undlader at plante ny nåleskov omlægger man eksisterende arealer til urørt skov. På langt sigt er det godt for biodiversiteten, men det betyder en stigende Co2 udledning, fordi det netop er nåleskove i vækst, der optager mest Co2, bliver fældet og erstattes med nye tilplantninger, forklarer Morten Frihagen

Mangel skaber dominoeffekt
Dansk Håndværk opfordrer derfor til at genskabe balancen mellem den rekreative andel af skov og den produktion, der skal til for at hjælpe både virksomheder og miljø.

– Manglen på træ vil ikke kun ramme savværkerne økonomisk med færre arbejdspladser, mere transport og dårligere økonomi. Effekten vil brede sig op igennem fødekæden til mange andre af vores medlemsvirksomheder – naturligvis mest åbenlyst til byggeriet, men også til de specialiserede virksomheder som møbelproduktion, fremstilling af vinduer, døre, gulve og så videre. Og i sidste ende vil forbrugerne mærke, at det bliver dyrere at anvende et miljøvenligt materiale som træ, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

FAKTA OM TRÆPRODUKTION

  • Mere og mere skov udlægges til urørt skov.
  • I fremtiden vil der derfor ikke vil være nok træ til produktionen.
  • Danske savværker må allerede importere træ fra udlandet.
  • Træ i vækst binder Co2, når det rådner frigives den igen.
  • Træ som bearbejdes lager Co2, der bindes i mange årtier.

————————————————————-

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk Tlf.: 29 37 84 88
Foto til evt. illustration kan findes på www.dhv.dk under nyheder – presse