Om Dansk Håndværk

Dansk Håndværk er arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri, og industri.

Vi sikrer ordnede forhold for små og mellemstore håndværksvirksomheder i Danmark – og hjælper vores medlemmer i hverdagen med:

  • Personale og overenskomst,
  • Jura og kontrakter,
  • Teknik og kvalitet
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Uddannelse og netværk
  • Virksomhedsudvikling
  • Politisk interessevaretagelse

Dansk Håndværk er medlem af SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet), som er paraplyorganisation for knap 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger.
Samlet repræsenterer SMVdanmark knapt 20.000 små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri og service.

SMVdanmark er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende varetager små og mellemstore virksomheders (SMV) interesser. Krisen har tydeliggjort, at store virksomheder og globale koncerner ikke altid har de samme ønsker, behov og ideer som SMV’erne. Derfor arbejder SMVdanmark med de aktuelle politiske sager og komplekse langsigtede problemstillinger, der er vigtige for grundstammen i Danmarks erhvervsliv, de små og mellemstore virksomheder.
Læs mere om SMVdanmark her.

Dansk Håndværk er også medlem af netværket Innobyg, som skaber, samler og sætter ny viden om energieffektivitet og bæredygtighed i spil i byggeriet på tværs af branchens faggrupper og ved tæt inddragelse af byggebranchens kunder.
Læs mere om Netværket Innobyg her.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.