Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen har landet en OK21-aftale

Bedre barselsregler, styrket indsats mod social dumping og ret til efteruddannelse

3F Byggegruppen og Dansk Håndværk har netop indgået en ny fælles overenskomstaftale. Aftalen, der indeholder samme økonomiske ramme som OK20-aftalen med de øvrige arbejdsgiverorganisationer på området, giver mange gode fornyelser til både medarbejdere og virksomheder.

Den nye OK21-aftale giver blandt andet medlemmerne store forbedringer på barselsområdet. Mødre får med aftalen i hånden mulighed for fuld løn under graviditetsorlov og barsel. Og også kommende fædre kan se frem til forbedringer, idet de fremover får fuld løn i de to ugers fædreorlov.

Formand for 3F Byggegruppen Claus von Elling er meget glad for denne oprustning for kommende forældre:

”Det er en væsentlig forbedring for ligestilling for gravide, fædre og mødre, når de ønsker at gøre brug af deres muligheder for graviditetsorlov, barsel, fædreorlov og forældreorlov. Med denne nye aftale sikres der fuld løn under de forskellige orlovstyper. Tidligere ville gravide kvinder på barsel eller graviditetsorlov og mænd på fædreorlov opleve en stor lønnedgang når de gik fra på orlov. Det får vi nu udjævnet. Dette initiativ er også tænkt som et led i indsatsen for at få flere kvinder ind i byggebranchen og vil forhåbentlig gøre en forskel når kvinder fremover skal vælge om de skal tage en erhvervsuddannelse eller gå en anden vej.”

Hos Dansk Håndværk er der særlig tilfredshed med, at den fælles aftale rummer initiativer, der skal være med til at styrke indsatsen mod social dumping. Bestyrelsesformand Niels Techen siger om aftalen:

”Det er en vigtig opgave, at vi sammen viser samfundssind og arbejder aktivt for at hindre social dumping og dårlige vilkår for både ansatte og virksomheder i byggeriet. Vi er derfor enige om en fælles opfordring til at der indføres ID-kort ved lovgivning, så det omfatter alle i byggebranchen. Og vi er også nået til enighed om en samarbejdsaftale om ”fair play byggeri”, der sætter rammerne for et fælles ønske om at bekæmpe kriminalitet, menneskehandel, tvangsarbejde, sort arbejde, og organisationsforfølgelse, som vi desværre oplever i stigende grad i byggeriet. Vi er enige om, at kriminalitet ikke hører hjemme i byggebranchen. Og enige om, at vi bør værne om den danske model – ikke mindst den respekt der er for ligeværdighed mellem virksomhed og ansatte,” siger Niels Techen.

Det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i Håndværksbranchen har også sat sit aftryk i overenskomstaftalen. Med aftalen udvides medarbejdernes mulighed for efteruddannelse og opkvalificering, blandt andet ved, at medarbejderne nu har ret til uddannelse ved ledighed, samt ret til at få en erhvervs- eller kontraktuddannelse, indenfor det område virksomheden beskæftiger sig med, hvis medarbejdere har været ansat i virksomheden i 12 måneder.

”Det er et meget stærkt element i aftalen, og jeg er rigtig glad for, at vi fik denne ret skrevet ind, så vi på begge sider af bordet tager ansvar for at sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft til den danske byggebranche. Der er stort politisk fokus på at vi alle ovenpå Corona skal efter- og videreuddanne os for at sikre beskæftigelse. Men i byggebranchen oplever vi desværre ikke særlig stor søgning mod efteruddannelser, men det vil dette protokollat være med til at afhjælpe. Det er virkelig et positivt resultat”, siger Claus von Elling.

Den fælles aftale rummer også en væsentlig forbedring for vilkårene for arbejdsmiljørepræsentanter, der sikres ret til mere uddannelse. Ligesom parterne er enige om at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne.

Den økonomiske ramme er identisk fra forårets private overenskomstforhandlinger, dog med en lille regulering af akkordafsavnstillægget pr. den 1. marts 2023.


Medlemmer får naturligvis nærmere information om de mange øvrige dele af aftalen.

Medier kan få yderligere oplysninger fås hos:
Niels Techen, bestyrelsesformand hos Dansk Håndværk. Mobil 40360246
Claus von Elling, gruppeformand for 3F Byggegruppen. Mobil 2096 2185
————————————————-