Danmark planter træer

-Og Dansk Håndværk er med til at støtte kampagnen, sætte fokus og gøre mere for klimaet


Klimaet er udfordret

Klimaudfordringer fylder mere og mere hos danskerne, og vi forsøger allerede at leve mere klimavenligt ved at sortere affald, mindske kødforbruget og rejse mere miljøvenligt.
Mange virksomheder tager også deres ansvar alvorligt og gør meget for at mindske deres klimaaftryk.

Skov er en del af løsningen
Ifølge FN’s Klimapanel er det at plante flere træer og bevare mere gammel skov et vigtigt bidrag til at bekæmpe klodens CO2-aftryk, da træerne hjælper os med at opsamle den CO2, som truer vores planet.

Sammen skal vi plante flere træer fordi flere træer er en central del af klimaløsningen.

Flere træer og dermed mere skov er med til at give os:
• Renere drikkevand og luftkvalitet.
• Flere dyre- og plantearter.
• Flere levesteder til dyr og planter.
• Et værn mod oversvømmelser.
• Flere områder til vores friluftsliv.

TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening vil gøre mere for klimaet. Missionen er at engagere danskere, fonde, organisationer og virksomheder i et fællesskab om at gøre en lille forskel i det store billede.

Der er brug for hjælp
Danmark planter træer vil plante én million træer i Danmark for klimaet. Et træ koster kun 20 kroner. Kampagnen har brug for hjælp fra alle: Både danskere, fonde, organisationer og virksomheder, hvis målet skal lykkes og CO2 forbruget skal nedbringes.

Virksomheder kan også være med til at købe træer og blive en del af klimaløsningen…
Med det første store tv-indsamlingsshow for klimaet herhjemme bliver der sat fokus på løsning af klimaudfordringen, og der vil blive samlet penge ind til at skabe mere skov i Danmark. Det hele kulminerer i et nyt og anderledes indsamlingsshow live på TV 2.

Dansk Håndværk støtter allerede Danmark planter træer – og det kan du også være med til. Læs mere om vores fælles indsats for klimaet og de mange støttemuligheder for virksomheder på danmarkplantertræer.dk.

Det haster med at skabe opmærksomhed og finde løsninger for klimaet.
Derfor ligger det store indsamlingsshow på TV 2 allerede den 14. september 2019.