Choktal: De unge vender ryggen til erhvervsuddannelserne

– Det er ikke godt nok. Sådan lyder det fra Dansk Håndværk efter nye tal fra Undervisningsministeriet, der dokumenterer, at antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, bliver ved med at falde. Færre end to ud af ti vil til sommer vælge den vej. Analyser har i årevis vist, at samfundet har behov for, at hver tredje unge får en faglig uddannelse, hvis vi skal klare fremtidens udfordringer.

– Der skal ske en opstramning i folkeskolen – og det skal ske nu. Der skal gøres mere for det praktiske, så status for fag som håndværk og teknik løftes. Samtidig skal eleverne have større mulighed for at lære, hvordan en arbejdsplads i det virkelige liv fungerer, understreger direktøren for Dansk Håndværk, Morten Frihagen.

Han henviser til den seneste fremskrivning af antallet af faglærte fra Dansk Håndværk, der viser, at antallet af faglærte, der står til rådighed på arbejdsmarkedet, vil falde med 81.000 personer frem mod 2032. Håndværkerne vil mangle 5.700 faguddannede, og af dem vil næsten halvdelen være tømrere og murere. Problemet skærpes yderligere af, at der over de kommende år vil opstå en regional skævhed i antallet af nyuddannede faglærte på op mod 10 procent mellem landsdelene fra Nordjylland til Østsjælland.

– Det er ikke nok, at politikerne år efter år erkender, at resultaterne udebliver og lover forbedringer. Folkeskolen er kerneproblemet, fordi de unge ikke inspireres til andet end at fortsætte den boglige vej i gymnasiet og kun får flygtige indblik i værdien af praktiske færdigheder og glæden ved skabende arbejde som eksempelvis håndværker. Virkeligheden skal ind i folkeskolen nu – både fagligt, kontaktmæssigt med omgivelserne og via lærernes faglige fokus, siger Morten Frihagen.

Og det haster. Når der hvert år uddannes 10 procent for få med en faglig uddannelse, vokser udfordringen år for år. Selv hvis problemerne i folkeskolen løses nu, vil det tage flere år, før effekten viser sig, fordi der går flere år fra de unge starter på erhvervsskolerne, til de reelt udgør en del af arbejdsstyrken ude i virksomhederne.

– Sagens kerne er, at vi har brug for langt flere dygtige unge, hvis vi skal kunne realisere de mange teoretiske muligheder i den grønne omstilling. Samtidig skal der være klassiske håndværkere nok til at vedligeholde boliger, erhvervsbygninger og de andre fysiske omgivelser, hvis vi ønsker at bevare den samfund vi kender, understreger Morten Frihagen.

FAKTA FRA UNDERVISNNGSMINISTERIET OPGØRELSE 17. APRIL 2023:

  • 64.000 elever, der til sommer færdiggør 9. eller 10. klasse i grundskolen, har søgt ind på en ungdomsuddannelse.
  • Kun en ud af fem (19,4 procent) har søgt en erhvervsuddannelse.
  • Andelen af unge, der har søgt en faglig uddannelse er faldet med cirka et halvt procentpoint i forhold til sidste år.

——————————

Yderligere oplysninger:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk

Link til undervisningsministeriets nye tal:
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/april/230417aarets-soegetal-til-ungdomsuddannelserne-er-nu-opgjort