Byggevirksomheder er blevet glade for avanceret IT

Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse af virksomhedernes brug af avanceret IT.

Undersøgelse dækker virksomheder med mindst ti ansatte og 54 pct. af virksomheder brugte én eller flere af de avancerede teknologier, som indgik undersøgelsen: Big Data, Internet of Things, Satellitdata, 3D-print og robotter.

Byggevirksomhederne er topscorer med mest brug, idet hele 36 procent af virksomhederne bruger avanceret GPS-teknologi i deres arbejde. Satellittjenester omfatter brugen af data fra satellitter, fx navigations- og positioneringssignaler (GPS) og satellitbilleder.

Data fra satellittjenester blev brugt i alle brancher, men virksomheder inden for netop bygge- og anlæg er førende i forhold til den teknologi. Virksomhederne inden for bygge og anlæg benytter sig primært af satellittjenester til optimering af logistik og distribution, oplyser Danmarks Statistik.

Internet of Things (IoT) bruges af 29 procent af byggevirksomhederne, mens brug af robotter og 3D-print er meget beskedent med kun 2 procent.

Internet of Things (IoT) omfatter overvågning eller fjernstyring af enheder via internettet fra fx smartphones. Satellittjenester er brug af data fra satellitter (fx GPS).

Du kan se analysen fra Danmarks Statistik her