Bygger du nyt – så søg tilladelse inden nytår

Står virksomheden overfor at skulle i gang med en nybygning, så sørg for at ansøge om byggetilladelse inden nytår.

Sådan lyder rådet fra Dansk Håndværk til virksomheder, der arbejder med nybygning eller tilbygninger, der er så omfattende, at de har karakter af nybyggeri. Årsagen er de kommende krav, der fra januar betyder, at virksomhederne skal levere dokumentation for samtlige byggematerialers klimapåvirkning.

– Reglerne vil gælde for alle nybyggerier, der søges tilladelse til efter årsskiftet. Og selv om håndværkerne naturligvis tager hensyn til miljøet, kan de roligt springe det ekstra papirarbejde over. Byggerier under 1000 kvm. skal nemlig ikke leve op til andre krav end dem, der gælder i dag. Men dokumentationen skal udarbejdes sendes til godkendes i den lokale kommune for at få ibrugtagnings tilladelse. For bygninger over 1000 kvm. vil der til gengæld blive stillet nye krav til klimapåvirkningen fra nytår, så har man udarbejdet et projekt, kan en ansøgning efter 1. januar betyde, at man blive nødt til at ændre på det, forklarer Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Håndværk.

Kan lette overgangen
Han understreger, at bygherre naturligvis skal være så langt fremme, at det er realistisk, at indsende en ansøgning udgangen af året. Men hvis det er tilfældet gælder det godt at få gjort planerne færdige:

– Vi forventer at det særligt i de første måneder vil kræve ekstra arbejde at indsamle data og lave dokumentation for de byggematerialer, der bruges i et nybyggeri. Så hvis nogle ansøgningerne fremskyndes til december, bliver der lidt færre i januar – og det vil give alle parter bedre tid til at komme ind i de nye regler, forklarer Morten Frihagen.

De nye regler om dokumentation vil gælde for alt nybyggeri samt tilbygninger, der har karakter af nybyggeri – men kun for bygninger, der varmes op til mere end 5 grader. Det betyder at renovering, ombygning og udskiftning ikke er omfattet ligesom bygninger uden opvarmning også går fri af de nye krav.

——————————
Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk
Netside: www.dhv.dk