Byggebeskæftigelsen højere end før corona

Bygge- og anlægsbranchen som helhed er målt på antal beskæftigede kommet sig pænt efter krisen.

De fleste underbrancher følger det overordnede billede, og blandt andre tømrerne har nu indhentet faldet i beskæftigelsen fra foråret.

Det er især de mindre håndværksmestre, der har nydt godt af at private har bestilt flere håndværkere fordi de både har fået frigivet indefrosne feriepenge og sparet betydeligt på rejsebudgettet.

Størst beskæftigelsesfremgang er dog hos byggeentreprenørerne. Her var beskæftigelsen i 4. kvartal 2020 hele 9 procent højere end i 1. kvartal.

Til gengæld havde anlægsentreprenørerne i 4. kvartal stadig 19 procent færre ansatte end i 1. kvartal trods ophævelsen af loftet for kommunernes og regionernes anlægsinvesteringer, som blev vedtaget kort efter nedlukningen af Danmark i marts. Aktiviteten i anlægsbranchen er især præget af udviklingen i de helt store anlægsprojekter af veje, broer og tunneler.

Beskæftigelsen fra 1. til 4. kvartal 2020

 

Kilde: Danmarks Statistik og SMVdanmark