Byggeaffald: Hvem har ansvaret?

Hvornår har man pligt til på forhånd at anmelde byggeaffald til kommunen? Hvordan håndterer man byggeaffaldet, og er der noget, man skal være ekstra opmærksom på? Læs om det her.

Ethvert byggeprojekt, både om-, tilbygning og nybyggeri samt nedrivning, frembringer en masse affald i form af materialerester fra udskiftning, fraskæring, nedbrydning osv. Det skal anmeldes, og det skal fjernes, men hvem har ansvaret?

Svaret er ganske simpelt. Det er altid bygherren, der har pligt til at anmelde sit bygge- og anlægsaffald til kommunen. Bygherren har også det overordnede ansvar for at sørge for, at byggeaffaldet bliver sorteret rigtigt efter gældende regler og kørt væk af en transportør, der er godkendt af kommunen. Mindre mængder byggeaffald, dvs. nogenlunde svarende til det, man kan have på en trailer, må man gerne selv køre til genbrugsstationen.

Bygherren kan overdrage opgaven med at skaffe sig af med affaldet til sin entreprenør, håndværker eller rådgiver. Men de samme regler gælder, uanset om det er bygherren, eller en håndværker, entreprenør eller rådgiver, der står for det praktiske arbejde med håndtering af affaldet.

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen, hvis:

  • byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
  • bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres, er større end 10 kvadratmeter.
  • der skal udskiftes ældre termoruder.
  • bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Anmeldelse af byggeaffald

Byggeaffaldet skal anmeldes senest 14 dage, inden arbejdet sættes i gang. Anmeldelsen gælder for hele byggeriet. Som rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du udfylde anmeldelsen for bygherren.
Er du i tvivl om, hvordan man håndterer byggeaffald i den pågældende kommune, kan du finde flere informationer samt anmeldelsesskemaet på borger.dk. I skemaet skal du angive, hvilke typer affald der er tale om og hvilke mængder, du forventer at skulle skaffe dig af med.

Du finder link til anmeldelse af byggeaffald på borger.dk her: Byggeaffald (borger.dk)

Allerede i planlægningen af byggeprojektet er det vigtigt at tage højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet kan fjernes.

Særlig om PCB

Hvis byggeaffaldet stammer fra en bygning, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du, når du anmelder byggeaffaldet, også udfylde den del af ansøgningsskemaet, der omhandler screening for PCB.
Hvis affaldet indeholder PCB-holdigt materiale, skal det sorteres fra og deponeres eller destrueres efter de regler, der gælder i den pågældende kommune. Du kan søge oplysninger på kommunens hjemmeside eller kontakte teknisk forvaltning, hvis du er i tvivl om, hvordan du håndterer det.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis bygherren er erhvervsdrivende, skal anmeldelsen ske via virk.dk.

Her finder du mere information:

Byggeaffald (borger.dk)
Affaldplus.dk/byggeaffald
Pcb-guiden.dk/
Bolius: Sådan håndterer du byggeaffald