Bundfradrag kan redde små og mellemstore virksomheder ved generationsskifte

Regeringen har meldt ud, at livet skal gøres lettere for de virksomheder, der står over for et generationsskifte. Det er gode nyheder for de mange små familiedrevne virksomheder rundtomkring i landet, der bidrager med liv og arbejdspladser til lokalsamfundene.

Mange små virksomheder bliver i dag udfordret af generationsskifte-skatten på 15 pct., når virksomheden skal leve videre i familien. Skatten betyder, at man hiver værdier ud af virksomheden ved generationsskifte, og at man på den måde fjerner ressourcer fra de små og mellemstore virksomheder – smv’erne – som kunne have været brugt på at udvikle virksomheden og i sidste ende bidrage endnu mere til den lokale udvikling.

Generationsskifteskatten rammer eksempelvis den lokale tømrermester, som bliver drevet af far og søn, men hvor faderen formelt ejer virksomheden. Virksomhederne har typisk ikke en bugnende bankbog, og derfor må man sælge dele af virksomheden fra for at kunne betale skatten. Eller optage gæld, så rentebetaling og afdrag bremser væksten.

Vi håber derfor på, at regeringen vil tænke de mindre familieejede virksomheder ind i reformen af generationsbeskatningen. Det er ellers virksomheder, som ofte bliver overset i erhvervspolitikken.

Forslaget om at nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 10 pct. er et skridt i den rigtige retning, da det vil gøre det billigere at arve, men hvis man for alvor vil gøre noget for smv’erne, så findes der faktisk en løsning i form af at øge det bundfradrag, der findes i dag.

Helt konkret foreslår vi, at man ser bort fra de første 5 mio. kr., når familievirksomheder overdrages inden for familien. Det betyder, at der kun skal betales bo- eller gaveafgift af de værdier, der ligger ud over de første 5 mio. kr. Helt konkret foreslår vi, at man først skal betale skat af den værdi, der overstiger 5 mio. kr., når man generationsskifter en virksomhed. For mindre håndværksvirksomheder vil det betyde en besparelse på flere hundredetusinde kroner.

For at sikre, at fradraget går til reelt aktive danske virksomheder, så bør det forhøjede bundfradrag kun kunne bruges af danske virksomheder, der har betalt moms de seneste fem år. Når forslaget gøres så målrettet, så vil det samtidig være relativt billigt at gennemføre.

Med en målrettet sænkelse af bundfradraget kan man derfor give en målrettet hjælp til de smv’er og familiedrevne virksomheder, der står for en stor del af beskæftigelsen herhjemme. Hvis ikke, så vil vi fortsat risikere, at virksomheder svækkes og i nogle tilfælde lukker i forbindelse med et generationsskifte. Og det vinder ingen på.