Den danske model

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedsparter i meget vidt omfang selv regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager – det kalder vi for den danske model. Det er således ikke politikerne, der lovgiver på det overenskomstdækkede område, da arbejdsgiver og lønmodtager selv – via overenskomster – træffer de nærmere aftaler om bl.a. arbejdstid, løn, SH, pension mv. 

Den danske model er kendetegnet ved en overordnet aftale mellem LO og DA, kaldet ”Hovedaftalen” samt en lang række underliggende overenskomster på vidt forskellige områder.