Få tilskud til automatisering

Små produktionsvirksomheder indenfor eksempelvis træindustri eller møbelproduktion med potentiale og ambition om at vokse, kan med fordel overveje at søge tilskud hos Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion.

Erhvervspartnerskabet kan yde op til 100.000 kr. i tilskud til:

  • Afklaring af om og hvordan din produktion kan automatiseres og/eller digitaliseres og af de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.
     
  • 150.000 kr. i tilskud til at implementere ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi i produktionen eller andre steder virksomheden.
  • Der ydes alene tilskud til rådgivning og uddannelse, ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.
     
  • Der forudsættes en egenfinansiering på 55 % i form af egne/ansattes arbejdstimer.

– Generelt er det vores erfaring, at små og mellemstore virksomheder fravælger at søge diverse støtteordninger. Det er alt for bøvlet, og meget ”akademiske” ansøgningsprocedurer og -skemaer kan i sig selv virke afskrækkende. Men erhvervspartnerskabet har reelt lagt sig i selen for at gøre det så nemt som muligt, bl.a. fordi den digitalisering og automatisering, man søger at fremme, er så altafgørende, forklarer Henrik Lilja, der er Håndværksrådets repræsentant i Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion.

I sidste runde fik 53 virksomheder tildelt i alt 5,5 mio. kr. Ca. halvdelen af dem har 25 eller færre ansatte. 7 af dem, der fik støtte, har 10 eller færre ansatte.

– Så efter min bedste overbevisning er det for en gangs skyld muligt også for små og mellemstore virksomheder at komme til fadet, mener Henrik Lilja.

Næste ansøgningsfristen er d. 24. april kl. 12. HLæs mere og hent ansøgningsskemaer m.m. – herunder kontaktoplysninger til dit lokale væksthus, hvor du kan hente konkrete råd og vejledning.