Forfatterarkiv: Mette

Nu kan arbejdsgiver kræve, at medarbejdere bliver testet for Corona

Folketinget har 19. november 2020 vedtaget en ny lov der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at få taget en Coronatest, samt at fremvise testresultatet.

Baggrunden for loven er den stigende smittespredning af Corona i Danmark, og man har derfor fra regeringens side ønsket at give arbejdsgivere mulighed for at afkræve medarbejdere bliver testet for Corona, samt fremvise testresultatet. Det skulle meget gerne medvirke til at begrænse smittespredningen mest muligt.

Her er nogle af hovedpunkterne i den nye lov:

  • Det skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn
    Eksempelvis kan det være hensyn til, at undgå kunder eller kollegaer bliver smittet med Corona
  • Medarbejderen skal have skriftlig besked om, at der skal tages en Coronatest, samt en begrundelse for hvorfor testen skal tages
  • Testen skal som udgangspunkt foretages i arbejdstiden, og hvis ikke det kan lade sig gøre skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid der bliver brugt på testen
  • Testen skal gennemføres på en betryggende måde, og skal foretages af en autoriseret læge, eller anden sundhedsfaglig person
  • Hvis en medarbejder nægter at lade sig teste, eller ikke vil oplyse om et testresultat, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser
  • Pålægges en medarbejder en Coronatest uden at der er sagligt grundlag for testen eller den ikke er udført på betryggende måde, kan der tilkendes en godtgørelse

Læs den nye lov her.