Arbejdstilsynets hjemmeside skifter navn

Den 22. november bliver Arbejdstilsynets nuværende hjemmeside afløst af en ny. Siden hedder ”Arbejdsmiljø i Danmark” – amid.dk – og er lavet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø. 

Den nye side skal gøre det let for virksomheder at finde frem til den information og inspiration, de har behov for. 

Amid.dk erstatter Arbejdstilsynets nuværende hjemmeside, at.dk, og Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside arbejdsmiljoviden.dk og vil rumme indhold fra de to tidligere sider. Siden samler derfor viden om arbejdsmiljø – fra love og regler til forskningsbaseret viden og god praksis baseret på erfaring.

Desuden guider siden til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endelig giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Fra den 22. november kan arbejdstilsynes materialer derfor findes her: amid.dk (men først fra den dag -siden virker ikke endnu).