Arbejdstilsynet ser på håndtering af stilladsdele ved opmuring

Murerbranchen aftalte for fire år siden at mindske belastningen af murere og murerarbejdsmænd ved at bruge lettere stilladsdele fra 2018. 

Arbejdstilsynet vil derfor nu føre tilsyn med fysisk overbelastning ved løft og bæring af stilladsdele på stilladser, der bruges ved opmuring. 

Tilsynet sker, når Arbejdstilsynet besøger murervirksomheder eller byggepladser, hvor der arbejdes med opmuring fra stilladser. Det vil både omfatte opstilling, ændring og nedtagning af stilladser i forbindelse med opmuring, og alle virksomheder, der udfører arbejdet.

Arbejdstilsynet vil reagere, hvis løft og bæring af stilladsdele ikke lever op til kravene i reglerne om manuel håndtering. 

Murerbranchen har de sidste fire år arbejdet med at erstatte tunge stilladsdele med lettere dele for at mindske nedslidningen af de personer, der arbejder med opmuring. Parterne aftalte i 2013, at alle tunge stilladsdele skulle være erstattet med lettere stilladsdele ved udgangen af 2017.

Arbejdstilsynets vurderingsgrundlag er beskrevet i At-vejledningen om løft, træk og skub – som du finder her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent i Dansk Håndværk, Petter Astrup, pa@dhv.dk