Arbejdsmiljø: Ryd op på byggepladsen

Arbejdstilsynet gennemfører løbende kontrolaktioner på landets byggepladser. 

Og blandt de ting, tilsynet oftest påtaler er dels manglende sikring mod nedstyrtning eller gennemstyrtning fra højder og manglende oprydning. Det giver stadigt ofte påtaler.

Dårlige adgangsveje, der enten er glatte eller fyldt med huller, samt ledninger, byggematerialer og byggeaffald, man kan snuble over, er dermed en af de ting, man bør være opmærksom på, når der arbejdes på byggepladser – også når arbejdet udføres i samarbejde med andre virksomheder indenfor byggeområdet.

På den seneste kontrolaktion udstedte arbejdstilsynet 39 reaktioner på manglende sikring mod ned- eller gennemstyrtning – heraf otte så grove at man overvejer politianmeldelse.

Tilsynet gav 29 strakspåbud til virksomheder, der ikke sikrer byggepladsen mod fald og snublen. Den type ulykker er den femte mest udbredte arbejdsulykke i byggebranchen og giver tit langt sygefravær.