Arbejdsgivere samles på Bornholm

Repræsentanter for arbejdsgiverne i knapt 1000 små og mellemstore virksomheder i Dansk Håndværk mødes fredag den 20. maj til generalforsamling i Sandvig på Bornholm.

Organisationen afholder på skift “Håndværkets Dag” rundt om i landet – og i år er det Bornholm, der er samlingspunkt.

Dansk Håndværk er organisation for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri, og industri – det vil blandt andet sige snedkere, tømrere, murere, byggeindustri og træindustri, men også en række andre håndværks- og produktionsfag.

Formand for Dansk Håndværk er Niels Techen, der også er formand for SMVdanmark, som arbejdsgiverorganisationen også er en del af.

Håndværkets Dag er et fagligt arrangement, hvor deltagerne, der er ejere og direktører fra medlemsvirksomhederne, får oplæg og debat – i år blandt andet om Bornholms vision om at være en grøn ø. Samtidigt har deltagerne rig mulighed for at møde kolleger, netværke på tværs af fag og landsdel samt få en snak med organisationens ansatte fra sekretariatet.

Som en traditionsrig del af Håndværkets Dag er der arrangeret fælles udflugt for deltagerne og deres ægtefæller. I år går denne del af Håndværkets Dag meget naturligt til Lærlingenes Hus i Allinge – et projekt som Dansk Håndværk står bag, hvor medlemsvirksomhedernes lærlinge på skift er med til at restaurere og modernisere et smukt, gammelt bindingsværkshus og dermed lærer at bruge klassiske håndværksteknikker i en moderne sammenhæng.

Håndværkets Dag afholdes på Strandhotellet i Sandvig, 3770 Allinge den 20. maj 2022.

Man kan læse mere om arrangementet, Dansk Håndværk og Lærlingenes Hus i Allinge på www.dhv.dk

PROGRAM FOR HÅNDVÆRKETS DAG 2022:

12.00 Frokost

13.00 Bornholm vil være et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund
v/ Arkitekt og projektleder, Rocio Paniagua Jensen, Bornholms Regionskommune.
Med visionen om Bright Green Island, som blev født tilbage i 2008, arbejder Bornholm målrettet på at blive et bæredygtigt og klimavenligt ø-samfund. Et samfund som er CO2-neutral i energisystemet i 2025 og som arbejder på at være fossilfrit i 2040. Rocio Paniagua Jensen vil tage os med på rejsen, og gør os klogere på, hvordan Bornholms Regionskommune arbejder for at fremme for den grønne omstilling, herunder at fremme bæredygtighed i den bornholmske byggesektor.

13.30 Fremtidens byggeri set med bygherrernes briller
v/Projektchef og arkitekt Graves Simonsen, Bygherreforeningen.
Den frivillige bæredygtighedsklasse er nu en realitet og målet er, at den frivillige bæredygtighedsklasse skal være en obligatorisk del af bygningsreglementet i 2023. Hvad skal vi forvente af de nye krav, men også af kommende krav efter 2023? Hvordan vil det påvirke fremtidens byggeri set med bygherrernes briller? Og er der allerede i dag en efterspørgsel på det bæredygtige byggeri? Hør Graves Simonsen bud på, hvorfor de udførende håndværkere bør interesserer sig for det bæredygtige byggeri.

14.00 Er bæredygtigt byggeri en god forretning?
v/ Ingeniør og indehaver, Caroline Meyer White, Glarbo og White Byg ApS
Det kan være vanskeligt som håndværker at navigere rundt i begrebet bæredygtigt byggeri. Få hvad forstås der egentligt ved begrebet? Hvor skal man starte? Og Hvordan skal man håndtere alle de krav som er forbundet hermed? Et af de spørgsmål som ofte melder sig på banen er: Er
bæredygtigt byggeri en god forretning i dag og i fremtiden? Det vil Caroline Meyer White fra
Virksomheden Glarbo og White Byg ApS give sit bud på. De har valgt at gå den bæredygtige vej.

14.30 Kaffe og Kage

15.00 Dansk Håndværks Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab til godkendelse samt orientering om budget
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
5. Fastsættelse af kontingent
6. Lønninger, diæter mv.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

16.00 Fælles udflugt til Lærlingenes Hus i Tejn.
Rundvisning i Lærlingenes Hus, hvor I får mulighed for at opleve huset og høre mere om vores visioner med projektet. Læs mere på www.laerlingeneshus.dk.

19.00 Netværksmiddag