Aftale om øremærket barsel – men selvstændige friholdes

Ny aftalte om øremærket barselsorlov for lønmodtagere friholder selvstændige og ansatte direktører i selskaber (ApS eller A/S), hvis de ejer 100 pct. af virksomheden. Har man mindre end 100 pct., skal man søge om at blive fritaget fra øremærket barsel.

Aftalen er en konsekvens af et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at der skal være minimum to måneders barsel til hver af forældrene. Reglerne vil gælde fra august næste år.

Hvad betyder øremærket
At orlov er øremærket betyder, at du ikke kan overdrage orloven til en anden forælder eller andre.

Du kan derfor kun selv afholde den orlov, der er øremærket til dig. Afholder du ikke den orlov, der er øremærket til dig, bortfalder den.

Særlige regler for selvstændige
Uanset om forældrene er lønmodtagere, selvstændige eller ledige, får de som udgangspunkt hver 24 ugers orlov efter fødslen.

  • Kravet om ni ugers øremærket orlov gælder dog kun for lønmodtagere. Er man ikke lønmodtager, kan man derfor vælge at overdrage op til 22 uger (9 + 13 uger) til den anden forælder.
  • Er den ene af forældrene lønmodtager og den anden selvstændig har begge 2 uger øremærket barsel umiddelbart efter fødslen. Den af forældrene, der er lønmodtager, har desuden fortsat 9 uger øremærket barsel.
  • Er begge forældre selvstændige er det for begge kun de 2 uger, der er øremærket.

Hvornår er man selvstændig
Du er selvstændig, når du udelukkende arbejder for egen regning, for egen risiko og i eget navn, er momsregistreret og din indtjening beskattes som B-indkomst. Derudover betragtes du også som selvstændig, hvis du er ansat i dit eget ApS eller A/S selskab og ejer selskabet 100 procent og ikke har øvrig lønindkomst.

Endelig vil du som selvstændig kunne undtages fra de ni ugers øremærket orlov, hvis du efter ansøgning vurderes at kunne betragtes som reel ejer af selskabet, og ikke modtager øvrig lønindkomst og ikke er under instruktion fra anden side.

Hvornår gælder den nye aftale
Den nye orlovsmodel gælder, hvis dit barn fødes den 2. august 2022 eller senere. Er dit barn født før den 2. august 2022, er du omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Du kan læse mere om de nye regler på beskæftigelsesministeriets netside her