8 råd: Sådan undgår du at blive involveret i kædesvig

Hvis der foregår svindel hos én af dine leverandør eller underleverandører, kan din virksomhed ufrivilligt blive en del af “kæden”. Det kaldes kædesvig, og der svindles hvert år for store beløb på den måde. Få her 8 råd til, hvordan du undgår at blive en del af kæden.

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og momskriminalitet, der typisk begås af underleverandører i servicebrancher, fx vikar-, bygge-, transport- og rengøringsbranchen.

Kædesvig sker, når din virksomhed køber ydelser af en leverandør, der systematisk svindler med skat eller moms, og din virksomhed dermed bliver en del af svindlen.

En leverandør er fx en virksomhed, du køber arbejdskraft hos til en nedrivningsopgave på byggepladsen. I nogle tilfælde vælger leverandøren at indgå en aftale med en underleverandør, som i praksis løser opgaven, din virksomhed har betalt for. Dermed får din virksomhed endnu en leverandør – måske endda uden du ved det.

Hvis der foregår svindel hos én af dine leverandør eller underleverandører, kan din virksomhed ufrivilligt blive en del af “kæden”. Det kaldes kædesvig, og der svindles hvert år for store beløb på den måde. Få her 8 råd til, hvordan du undgår at blive en del af kæden.

Det kan skade din virksomhed

Hvis din leverandør udliciterer din opgave til en underleverandør, der ikke følger reglerne, kan det også få konsekvenser for din virksomhed. Det kan skade din virksomheds økonomi, fx ved at du ikke kan få fradrag for moms og evt. hæfte for ubetalt A-skat og am-bidrag. Det kan selvfølgelig også skade din virksomheds omdømme, og det er som regel ikke noget, der lokker kunder til.

Selvom man som virksomhed kun bruger leverandører, man har tillid til, så kan denne leverandør uden at vide det være kommet til at bruge et ”facadefirma” som underleverandør. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på problemstillingen og tjekker hele kæden.

Her kan du læse om otte ting, der ifølge skat.dk bør få dine alarmklokker til at ringe:

1.   Vær opmærksom på om leverandøren ofte skifter kontonummer, navn eller cvr-nummer
Først og fremmest skal du være særlig opmærksom på, hvis dine underleverandører ofte skifter kontonummer, navn eller cvr-nummer, eller hvis en underleverandør stiller krav om, at I betaler til bankkonti i udlandet. Dine alarmklokker bør også ringe, hvis du fx ikke kan få lov at møde virksomhedens officielle indehaver, eller ikke kan få lov at besøge underleverandørens virksomhedsadresse

2.   Er leverandørens pris væsentlig lavere end konkurrenternes?
Når noget er for billigt, er det som regel for godt til at være sandt. Hvis du får tilbudt en pris, som er væsentligt lavere end konkurrenternes, kan det hænge sammen med, at der bliver snydt med moms og skat, fx fordi der foregår sort arbejde. Som minimum bør prisen (ekskl. moms) dække både:

 • Arbejdsløn
 • Feriepenge
 • Sociale omkostninger, fx til feriepenge, ATP mv.
 • Øvrige driftsomkostninger
 • Avance til leverandøren

3.  Tjek at fakturaen lever op til lovkravene og betal digitalt
Tjek altid, at fakturaerne, du modtager, lever op til lovkravene. En faktura skal indeholde:

 • Udstedelsesdato
 • Fakturanummer
 • Leverandørens cvr-nummer
 • Leverandørens virksomhedsnavn og adresse
 • Din virksomheds (købers) navn og adressen
 • Mængden (antal timer) og arten af det udførte arbejde
 • Datoerne og stedet for levering af ydelserne
 • Pris pr. enhed (timepris) og momsgrundlaget
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb, der skal betales

Du skal opbevare fakturaer og alle bilag til fakturaerne, fx samarbejdsaftaler, korrespondance, timesedler, oplysninger om underleverandørens ansatte mv., i    fem år.

Din virksomhed skal betale alle leverandører via bankoverførsler, så du kan dokumentere, at din virksomhed har betalt, og hvor meget der er betalt for de ydelser, virksomheden har købt.

4.  Tjek at din leverandør er registreret for moms
Du bør kræve, at leverandørerne fremlægger et registreringsbevis, der dokumenterer, at de er registreret efter momsloven og kildeskatteloven. Følg løbende op på, hvorvidt underleverandøren fortsat er registreret med de oprindelige pligter ved at søge på deres momsnumre:

Søg på momsnumre Danmark: TastSelv – Erhverv (skat.dk)
Søg på momsnumre i EU: Vies on-the-Web – European Commission (europa.eu)

5.  Bed om identifikation på leverandør og ansatte
Din virksomhed bør få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på den person, der repræsenterer leverandøren. Vær samtidig opmærksom på, om samme person har repræsenteret andre leverandører.

Samtidig bør du kræve at få oplyst identiteten (navn og cpr-nummer) på de ansatte, som leverandøren anvender, når de arbejder for din virksomhed. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere indberetning til Skattestyrelsens e-Indkomstregister om samtlige ansatte. Sådan kan du være sikker på, at leverandøren har indberettet lønoplysninger om bl.a. am-bidrag og A-skat på de ansatte, der rent faktisk udfører arbejdet for din virksomhed.

Hvis det er påkrævet, at alle ansatte har en gyldig arbejdstilladelse, og underleverandørerne ikke kan eller vil dokumentere dette, bør din virksomhed ikke købe ydelser fra dem.

6.  Stil krav, hvis den købte ydelse udliciteres
Du skal godkende kontrakterne, hvis den ydelse, din virksomhed køber, udliciteres til andre underleverandører. Du kan også kræve, at den underleverandør, du har indgået aftale med om en opgave, ikke må udlicitere opgaven til en anden underleverandør. På den måde sikrer du dig, at arbejdsopgaven ikke pludselig udføres af en kæde af virksomheder, som du ikke har kendskab til.

7.  Undersøg selv forholdene hos leverandøren
Din virksomhed kan gennemføre undersøgelser af underleverandørens forhold (due diligence) og fx anmode om dokumentation for:

 • afregning af moms og A-skatter
 • kapitalforhold
 • ansvarlig ledelse
 • regnskaber
 • kundereferencer

8.  Vær opmærksom på særlige regler, hvis du bruger udenlandske leverandører
Der gælder særlige moms- og skatteregler, hvis din virksomhed køber ydelser af en udenlandsk virksomhed. Og dem bør du sætte dig ind i. Du skal endvidere være opmærksom på, at du som organiseret virksomhed ifølge overenskomstens § 7 er forpligtet til at sikre, at udenlandske underentreprenører er overenskomstdækket.

Læs mere på: Når din virksomhed har udenlandske underleverandører – Skat.dk

Kilder
skat.dk: Sådan undgår du kædesvig – skat.dk
Det Kriminalpræventive Råd: Kædesvig er svindel med skat og moms