5 råd: Giv din kunde en god håndværkeroplevelse

Fokusér på den første kontakt med kunden, lov aldrig noget du ikke kan holde og ryd op efter dig. Det er et par af de overskrifter, kunderne sætter på den gode håndværkeroplevelse.

Omhu og faglig dygtighed er ikke altid nok, hvis kunderne skal være tilfredse, når de har haft en håndværker på besøg. Den gode håndværkeroplevelse er en proces, hvor mange elementer skal gå op i en højere enhed. Du spiller som mester en altafgørende rolle for, at alt kører så smidigt som muligt.

Her får du fem gode råd fra forbrugerne med fokus på, hvad der for dem er vigtigt for den gode håndværkeroplevelse.

1. Den første kundekontakt

Den første kundekontakt er meget vigtigt. Det er her, at hele afsættet for det gode samarbejde etableres. Tag altid et personligt møde med kunden. Sørg for at dialogen med kunden er positiv og løsningsorienteret. Sæt dig i kundens sted, så du ser opgaven fra flere vinkler.

Du skal vejlede kunden, så han eller hun forstår opgavens omfang. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt? Pas på med at bruge for mange fagudtryk og hiv gerne alternative løsninger frem, fx den billigere vej frem til en løsning af opgaven.

Vend altid tilbage, når en kunde henvender sig til dig. Også selvom du ikke har tid til at udføre opgaven. Det har stor betydning for dit omdømme, og måske vender kunden tilbage en anden gang, hvor du har tid.

2. Indgå aftaler du kan overholde

Lov aldrig noget, som du ikke kan holde. Det er et klart budskab fra forbrugerne. Sørg altid for at lave realistiske aftaler, som du kan overholde både med hensyn til pris, kvalitet og tid.

Stil spørgsmål til kunden, så I får afstemt jeres forventninger. Så undgår I begge at få en dårlig oplevelse. Dialogen giver også kunden til at overveje og tage stilling til opgavens omfang, så projektet bliver tænkt ordentligt igennem.

Lav altid skriftlige aftaler, som beskriver opgaver i detaljer. Sørg for at prissætte opgaven rigtigt, så kunden undgår unødige ekstraregninger, som kunne være undgået ved en ordentlig forventningsafstemning.

3. Tilrettelæg arbejdet ordentligt

Overhold aftalte mødetidspunkter, så kunden fx ikke afholder en fridag forgæves. En dårlig start kan præge samarbejdet fremadrettet. Giv kunden besked, hvis du bliver forhindret. En god begrundelse vil de fleste kunne forstå. Men dårlig planlægning har de færreste forståelse for.

Tænk over din logistik og undgå unødige ture til byggemarkedet. Korte arbejdsdage med mange hop imellem flere kunder, irriterer de fleste og signalerer dårlig planlægning.

4. Kommunikér med kunden under arbejdets udførelse

Vær i dialog med din kunde under arbejdets udførelse. Kommunikation er vigtig for kunden og fjerner mange misforståelser.

Giv din kunde besked på forhånd, hvis du ikke er på byggepladsen den næste dag, så kunden ikke undrer sig over fraværet

5. Afslut arbejdet i en positiv ånd

Aflevér altid et færdigt arbejde i den kvalitet, som er aftalt på forhånd. Hold et afslutningsmøde med kunden, hvor I sammen gennemgår det udførte arbejde, inden du sender din slutregning.

Ryd op efter dig. Små irritationer kan påvirke samarbejdet og have en smittende effekt i forhold til andre ting.

Husk at dine kunder er vigtige ambassadører for dig i forhold til dine fremtidige opgaver. Tilfredse kunder vil hellere end gerne anbefale dygtige håndværkere til naboer, venner og familie.

Kilde: Dansk Håndværk har spurgt en lang række forbrugere om, hvad de forstår ved en god håndværkeroplevelse og har samlet rådene i de fem hovedpunkter, der indeholder de vigtigste af kundernes egne forslag.