5 gode råd: Sygdom under ferien – sådan er reglerne

Vi får på denne tid af året altid en del spørgsmål om sygdom i forbindelse med medarbejdernes ferie.
Hvad har medarbejderen ret til, hvis han eller hun er blevet syg før eller under sin ferie?

Vi har derfor lavet 5 gode råd om, hvordan man skal tackle situationen, hvis en medarbejder er blevet syg umiddelbart før eller under sin ferie.

Her er reglerne:

Sygdom er som udgangspunkt en feriehindring i ferielovens forstand. Ved sygdom i forbindelse med feriens afholdelse skal der sondres mellem de tilfælde, hvor medarbejderen bliver syg før ferien påbegyndes og de tilfælde hvor sygdommen opstår under feriens afholdelse.

  1. Bliver en medarbejder syg før ferien påbegyndes, har medarbejderen ikke pligt til at afholde den planlagte ferie. Medarbejderen har således valget imellem at afholde ferien eller at sygemelde sig. Sygemelder medarbejderen sig har denne ret til at afholde erstatningsferie på et senere tidspunkt.
  2. Raskmelder medarbejderen sig før den planlagte ferie udløber, har medarbejderen ret til at afholde den resterende, planlagte ferie. Medarbejderen har dog ikke ret til at afholde hele den planlagte ferie efter raskmeldingen.
  3. Opstår sygdommen under ferien, har medarbejderen under visse betingelser ret til erstatningsferie. For det første skal en karensperiode være udløbet og for det andet skal medarbejderen kunne dokumentere sygdommen.
  4. Retten til erstatningsferie indtræder først efter udløbet af en karensperiode. Karensperioden er på 5 sygedage, hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie. Er der optjent færre feriedage end 25, er karensperioden forholdsvis kortere.
  5. Medarbejderen skal, for at kunne gøre brug af retten til erstatningsferie, sygemelde sig på første sygedag. Herudover skal medarbejderen selv sørge for at kunne dokumentere sygdommen. Det betyder, at der fra første dag skal indhentes en friattest/lægeerklæring. Erklæringen skal indhentes på medarbejderens eget initiativ ligesom det også er medarbejderen selv der afholder omkostningerne i forbindelse hermed.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os på tlf. 32 63 04 70 – vi er aldrig længere væk end ét opkald.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.