5 gode råd: Sygdom under ferien – sådan er reglerne

Hvad har den ansatte ret til, hvis han eller hun er blevet syg før eller under sin ferie.

Da det heldigvis for de ansatte ikke er noget der sker ofte, er en del medlemsvirksomheder derfor i tvivl om regler og krav i den situation. Dansk Håndværk har derfor lavet disse 5 gode råd om sygdom i forbindelse med ferie.

Her er reglerne:

Sygdom er som udgangspunkt en feriehindring i ferielovens forstand. Ved sygdom i forbindelse med feriens afholdelse skal der sondres mellem de tilfælde, hvor medarbejderen bliver syg før ferien påbegyndes og de tilfælde hvor sygdommen opstår under feriens afholdelse.

Syg før ferien starter
Bliver en medarbejder syg før ferien påbegyndes, har medarbejderen ikke pligt til at afholde den planlagte ferie. Medarbejderen har således valget imellem at afholde ferien eller at sygemelde sig. Sygemelder medarbejderen sig har denne ret til at afholde erstatningsferie på et senere tidspunkt.
Raskmelding før ferien slutter
Raskmelder medarbejderen sig før den planlagte ferie udløber, har medarbejderen ret til at afholde den resterende, planlagte ferie. Medarbejderen har dog ikke ret til at afholde hele den planlagte ferie efter raskmeldingen.
Sygdom under ferien
Opstår sygdommen under ferien, har medarbejderen under visse betingelser ret til erstatningsferie. For det første skal en karensperiode være udløbet og for det andet skal medarbejderen kunne dokumentere sygdommen.

Erstatning og karensdage
Retten til erstatningsferie indtræder først efter udløbet af en karensperiode. Karensperioden er på 5 sygedage, hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie. Er der optjent færre feriedage end 25, er karensperioden forholdsvis kortere.

Dokumentation og tidsfrister
Medarbejderen skal, for at kunne gøre brug af retten til erstatningsferie, sygemelde sig på første sygedag. Herudover skal medarbejderen selv sørge for at kunne dokumentere sygdommen. Det betyder, at der fra første dag skal indhentes en friattest/lægeerklæring. Erklæringen skal indhentes på medarbejderens eget initiativ ligesom det også er medarbejderen selv der afholder omkostningerne i forbindelse hermed