5 gode råd: Hold fast i de gode medarbejdere

Der er rift om arbejdskraften. Stort set alle brancher mangler kvalificeret arbejdskraft – og mange oplever, at deres gode medarbejdere får tilbud fra andre virksomheder, som forsøger at hente deres folk.

Derfor er det vigtigt, at også mindre virksomheder sikrer sig, at de har godt fat i deres gode og dygtige medarbejdere – også på længere sigt.

Her får du 5 gode råd, der kan inspirere til, hvad du kan gøre for at få de rigtige folk:

Hold på de gode medarbejdere.
Løn er ikke alt – gode arbejdsforhold, trivsel blandt medarbejderne, gensidig fleksibilitet og tryghed i ansættelsen tæller højt for dine medarbejdere. Også tilbud om efteruddannelse, giver medarbejderne arbejdsglæde. Overvej derfor, hvordan du kan bruge de ting, for at dine gode medarbejdere bliver i virksomheden.

Brug referencer når du ansætter.
Har medarbejderen gode referencer? Ring til virksomheden, hvor medarbejderen kommer fra. Få en snak med lederen og hør, hvad der er personens stærke og svage sider, så du sikrer dig, at medarbejderen passer ind i din virksomhed.

Din dygtige lærling er din kommende svend.
Det er de små, der uddanner de unge – mens de store ofte først vil ansætte de unge, når de er udlært. Tænk derfor på, om din dygtige lærling skal være din kommende svend. Og tal med ham om det i god tid, før han overvejer, hvad han skal lave, når han er udlært.

Vær en god leder.
Ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din virksomhed. Det er dig, der som leder, skal være et forbillede.
Dine medarbejdere har forskellige behov, og det skal du som leder tage hensyn til ved at lede hver enkelt medarbejder individuelt – når der er behov for det. Du skal også huske, at den nye generation af unge har andre forventninger og krav end før. De er ofte meget selvstændige og ønsker i større grad end tidligere at bestemme og have indflydelse.

Konkurrence i udkantsområder.
Det kan være svært at få unge til at blive i områderne uden for de store byer. Derfor skal virksomheder i tyndt befolkede områder være endnu mere opmærksomme på udfordringer med mangel på arbejdskraft. Tænk i virksomhedens fordele, som arbejdsklima, trivsel, fleksibilitet og arbejdsforhold – og at en række leveomkostninger faktisk er lavere end i de store byer – så lønnen strækker længere.