Sådan – holder du fast i de gode medarbejdere !

Der er rift om arbejdskraften. Stort set alle brancher mangler kvalificeret arbejdskraft – og mange oplever, at deres gode medarbejdere får tilbud fra andre virksomheder, som forsøger at hente deres folk.

Derfor er det vigtigt, at også mindre virksomheder sikrer sig, at de har godt fat i deres gode og dygtige medarbejdere – også på længere sigt.

I vores serie “Sådan” får du denne gang inspiration til, hvad du kan gøre for at holde fast i de rigtige folk:

Sådan! – inspiration

Sådan! – er en serie med inspiration til dig som arbejdsgiver og leder i din virksomhed.

Vær en god leder.
Ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din virksomhed. Det er dig, der som leder, skal være et forbillede. Dine medarbejdere har forskellige behov, og det skal du tage hensyn til ved at lede hver enkelt medarbejder individuelt – når der er behov for det. Husk også at den nye generation af unge har andre forventninger og krav end før. De er ofte meget selvstændige og ønsker i højere grad medbestemmelse og indflydelse. Tag bestik af hver enkelt af dine medarbejdere så du kan lede dem efter deres behov.

Hold på de gode medarbejdere.
Løn er ikke alt – gode arbejdsforhold, trivsel blandt medarbejderne, gensidig fleksibilitet og tryghed i ansættelsen tæller højt for dine medarbejdere. Også tilbud om efteruddannelse, giver medarbejderne arbejdsglæde. Overvej derfor, hvordan du kan bruge de ting, for at dine gode medarbejdere bliver i virksomheden.

Din dygtige svend kan være din arvtager.
På et tidspunkt skal en anden overtage din virksomhed – og ofte kan det være en af dine dygtige svende. Men måske går han selv med tanken om at ville drive egen virksomhed. Så sørg for at tale med ham om det i god tid, før han pludseligt forsvinder for at starte for sig selv.

Din dygtige lærling er din kommende svend.
Det er de små, der uddanner de unge – mens de store ofte først vil ansætte de unge, når de er udlært. Tænk derfor på, om din dygtige lærling skal være din kommende svend. Og tal med ham om det i god tid, før han overvejer, hvad han skal lave, når han er udlært.

Konkurrence i udkantsområder.
Det kan være svært at få unge til at blive i områderne uden for de store byer. Derfor skal virksomheder i tyndt befolkede områder være endnu mere opmærksomme på udfordringer med mangel på arbejdskraft. Tænk i virksomhedens fordele, som arbejdsklima, trivsel, fleksibilitet, kort køretid til arbejde og dermed mere fritid – og at en række leveomkostninger faktisk er lavere end i de store byer – så lønnen rækker længere.