5 gode råd: Det skal du gøre, hvis du vil ansætte vikarer

Mangel på arbejdskraft og pres for at følge med gør det nogle gange nødvendigt at bruge vikarer. Men bruger du vikarer fra et bureau, bør du sikre dig, at en række krav er overholdet, så du undgår fagretlig konflikter eller skattesager. 

Derfor handler Dansk Håndværks fem gode råd denne gang om brug af vikarer. 

Hvis vikaren er udsendt af et vikarbureau, der er medlem af en DA-organisation, og derigennem er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde, skal medarbejderen aflønnes efter vikarbureauets overenskomst.

Hvis vikarbureauet ikke er dækket af en overenskomst, skal dine vikar-medarbejdere aflønnes efter de samme regler som din virksomheds egne ansatte.

5 ting du skal have styr på i aftalen med vikar-bureauet:

 • Undersøg om vikar-bureauet er omfattet af en kollektiv overenskomst der dækker det omhandlende arbejde
 • Giv vikar-bureauet de nødvendige oplysninger om overenskomster, lokalaftaler, kutymer mm., så bureauet kan aflønne vikar-medarbejderne korrekt.
 • Forpligt vikar-bureauet kontraktligt til at aflønne vikar-medarbejdere efter de for din virksomhed gældende overenskomster, lokalaftaler mm.
 • Forpligt udenlandske vikar-bureauer kontraktligt til, at fremsende dokumentation for at medarbejderen er registreret i RUT-registeret inden vikar-medarbejderen påbegynder arbejdet.
 • Forpligt vikar-bureauet via kontrakt til at fremlægge de oplysninger der er nødvendige, for at din virksomhed kan kontrollere at overenskomsten overholdes. Bureauet bør i den forbindelse dokumentere at videregivelse af oplysninger sker i henhold til Persondataloven.

5 krav, du skal stille, hvis du bruger et udenlandsk vikar-bureau:

 • Dokumentation for at vikar-bureauet er registreret hos skattemyndighederne i Danmark eller det land hvor bureauet hører hjemme
 • Dokumentation for at vikar-arbejderne har den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
 • Dokumentation for at vikar-arbejderne er omfattet af social sikring
 • Dokumentation for at vikar-arbejderne har gennemgået lovpligtige uddannelser
 • Dokumentation for at vikar-arbejderne er dækket af en arbejdsskadeforsikring.
  VIGTIGT: Husk på at vikarer er omfattet af din virksomhedes arbejdsskadeforsikring

Vikarer er omfattet af Vikarloven og den gældende overenskomst, og må aldrig være dårligere stillet end ved overenskomsten.

Kontakt Dansk Håndværk hvis din virksomhed f.eks. via tillidsrepræsentanten bliver gjort opmærksom på, at vikar-bureauet ikke overholder overenskomsten, lokalaftaler o.l.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte Dansk Håndværk på tlf. 32 63 04 70, og husk:

Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald.