4 vigtige steps: Når der er mangler ved entreprisearbejdet

Der kan ofte være stor forskel på jura og den virkelige verden – bl.a. indenfor entrepriseforhold. Men lige nøjagtig i forhold til bevissikring, kan det være meget vigtigt, at man følger de juridiske spilleregler.

Dette er fastslået i en nylig afsagt voldgiftskendelse vores samarbejdspartner, advokat Claus Winther Jensen, har ført ved Voldgiftsnævnet.

Sagen i korte træk (fiktive navne):

  • Elektriker Madsen havde et større tilgodehavende hos sin kontraktpart, elektriker Blomme. 
  • Blomme havde indgået en aftale med totalentreprenøren, om at udføre CTS-elarbejdet på et større butikscenter. 
  • Blomme havde herefter indgået aftale med Madsen om udførelsen af CTS-elarbejdet.
  • Madsen oparbejdede et større tilgodehavende for udført underentreprisearbejde.
  • Blomme tilbageholdte beløbet, begrundet i påståede fejl og mangler ved arbejdet. 
  • Blomme reklamerede først herover, i forbindelse med Madsens påkrav om betaling.

Blomme havde således ikke:

  • reklameret løbende over de omhandlede fejl og mangler. 
  • indkaldt til fællesbesigtigelse, herunder givet Madsen mulighed for at udnytte sin afhjælpningsret og pligt.
  • gennemført syn og skøn til dokumentation for de omhandlede fejl og mangler.

Som følge heraf blev Madsen frifundet for de påståede fejl og mangler ved det udførte arbejde.
Blomme havde med andre ord ikke løftet bevisbyrden herfor.

Det kan af denne voldgiftskendelse dermed konstateres, at det er af afgørende betydning at følge reglerne om bevissikring, hvis der konstateres fejl og mangler ved arbejdet.

Dette kan opsummeres i 4 vigtige steps:

1. Foretag straks reklamation, gerne med en nærmere beskrivelse og fotos af de forhold der udgør en fejl eller mangel, og anmod samtidig om at afhjælpning skal ske indenfor en rimelig fastsat frist.

Er der tvivl om hvorvidt der er fejl eller mangler ved arbejdet, herunder om-fanget heraf, bør man som det mindste;

2. Indkalde til fælles besigtigelse, hvor omfanget beskrives og der bliver optaget fotos og udarbejdet referat, som sendes til begge parter, med endelig rimelig frist for afhjælpning,

Hvis der fortsat er uenighed om omfanget af fejl og mangler, skal der;

3. Iværksættes syn og skøn. Alt efter aftalegrundlaget, skal dette enten ske som isoleret bevisoptagelse for byretten eller et syn og skøn i henhold til AB 92.

Det er samtidig afgørende;

4. At der ikke forud for gennemførelse af syn og skøn, sker afhjælpning af fejl og mangler, idet man herved i værste fald hindrer muligheden for at dokumentere de påberåbte mangler, samt omfanget heraf og årsagen hertil.

Har du spørgsmål til ovennævnte eller til entreprise i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os i Dansk Håndværk på tlf. 32 63 04 70.

Uddybende artikel vedrørende ovennævnte kan læses her.

Claus Winther Jensen, advokat (L), partner
cwj@advokatgruppen.dk
Tlf. 2047 0111